Lijst Pim Fortuyn


PERSBERICHT

Den Haag, 25 mei 2005

LPF tegen wetsvoorstel beursgang Schiphol

De Lijst Pim Fortuyn is er niet van overtuigd dat het publieke belang bij een beursgang van Schiphol wordt gegarandeerd. Woordvoerder Max Hermans stelt daarom tegen het wetsvoorstel tot invoering van regulering én het verkopen van overheidsaandelen.

Woordvoerder Max Hermans: De LPF meent dat, voordat er al gesproken kan worden over vervreemding van welk aandeel dan ook, we zekerder moeten zijn van de effectiviteit van de voorgestelde regulering. Publiek belang en het belang van de klanten van onze nationale luchthaven dienen 100% gewaarborgd te zijn.

Door een eventuele beursgang neemt naar alle waarschijnlijkheid de invloed van de Nederlandse Staat op Schiphol af. Wij delen het standpunt van de luchtvaartmaatschappijen dat daarom vooraf waterdichte regelgeving moet worden ingevoerd. Deze regels moeten we vervolgens fine tunen en evalueren.

Pas wanneer na een aantal jaren de werking ervan als positief wordt ervaren, moeten we over een mogelijke beursgang spreken. Dat is beter dan nu papieren regelgeving in te voeren die mogelijk onvoldoende is en tegelijkertijd aandelen vervreemden.

Dit uitstel biedt daarbij beter zicht op mogelijke internationale ontwikkelingen, die nu nog ongewis zijn.