Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Persexcursie 25 mei 2005

Programma persexcursie OCW voor onderwijsjournalisten

Rode draad van de dag: vmbo en de beroepskolom (doorstroom naar mbo en hbo) met aandacht voor de wisselwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

11.30-12.00 uur
Inloop met koffie en thee op het Ministerie van OCW.

12.00-13.15 uur
Lunch 'Food For Thought' met minister Van der Hoeven en staatssecretaris Rutte. Gastspreker Kees Beekmans (leraar, columnist) schuift aan bij de minister, Hans de Boer (voorzitter Taskforce Jeugdwerkloosheid) bij de staatssecretaris. Beiden zorgen met een korte, prikkelende bijdrage voor 'geestelijk discussievoer' tijdens de lunch.

13.15-14.00 uur
Met de bus naar Lammenschanspark in Leiden. Hier bevinden zich onder meer een vmbo-vestiging van het Da Vinci College en mbo-vestigingen van het ROC Leiden (onder meer Auto en Vervoer, Bouw, ICT Academie, Elektrotechniek).

14.00-14.10 uur
Welkom door Hans Snik (directeur Da Vinci College).

14.10-14.20 uur
Schets project 'Leerwegen in Rijnland' met nadruk op één van de vervolgprojecten 'Verticale Intersectorale Stage'. Leerwegen in Rijnland is een samenwerkingsverband tussen diverse spelers: regionale scholen (vmbo,mbo en hbo), bedrijfsleven, gemeente, VNO-NCW West, enzovoort. Doel is het technisch onderwijs te verbeteren en aantrekkelijker te maken voor jongeren.