Ingezonden persbericht


25 mei 2005 verkiezingen Suriname/ introductie NPS-website www.nps-Amsterdam.nl "HET SURINAAMSE WONDER" VERDIENT STEUN SURINAAMS VOLK.

(persbericht van de (N)ationale (P)artij (S)uriname Afd.Nederland)

Minister Agnes van Aardenne van Ontwikkelingssamenwerking heeft tijdens overleg met de tweede kamer op 26 april jl. het regeringsbeleid van de Nieuw Front-regering Venetiaan gekwalificeerd als " "het Surinaamse wonder".In dit verband noemde zij de Surinaamse minister van Financiën Hildenberg en de president van de Surinaamse Centrale bank Telting " een gouden koppel" vanwege hun strikte en daardoor zeer succesvolle begrotingsbeleid en financieel-monetair beleid ( kijk op www.nps-amsterdam.nl ).

Uit de beantwoording van vragen van tweede kamerleden is ook overduidelijk gebleken dat de ministers Van Aardenne en Bot (Buitenlandse Zaken) zich niet willen inlaten met binnenlandse Surinaamse politieke aangelegenheden. Maar wie goed heeft geluisterd weet dat de Nederlandse regering vertrouwen heeft in het beleid van de Nieuw Front- regering van de huidige president Venetiaan. Minister Bot heeft tijdens het overleg met de kamer een aantal keren opgemerkt dat de Nederlandse regering nog even afwacht hoe de politieke situatie in Suriname eruit zal zien na de verkiezingen van 25 mei a.s. alvorens te komen tot allerlei verdere afspraken met betrekking tot de besteding van de resterende en andere (verdrags) middelen.

Democratie en Rechtsstaat zijn door de regering Venetiaan de afgelopen jaren ook zeer voortvarend aangepakt. Met maatschappelijke groeperingen, het bedrijfsleven en de vakbeweging is een goede relatie opgebouwd waarbij wederzijds respect een centrale rol speelt.Respect voor elkaar en elkaars standpunten. Tijdens de periodes Bouterse en Wijdenbosch was hiervan absoluut geen sprake. In de archieven van radio en televisie zijn de opnames van toen nog bewaard gebleven als onweerlegbaar bewijs van het wanbeleid van Bouterse en Wijdenbosch.

Zowel Bouterse als Wijdenbosch hopen nu dat de Surinaamse kiezers deze voor Suriname en de Surinamers rampzalige periodes zijn vergeten. Maar heleboel Surinaamse kiezers zeggen letterlijk " Wij zijn goed, maar niet gek". Natuurlijk weten de wat oudere Surinaamse kiezers uit eigen ervaring heel goed hoe Suriname er aan toe was tijdens de periode Bouterse en tijdens de regering Wijdenbosch. En zij zullen de jongeren daarover eerlijk informeren.. Bijv. over de door Wijdenbosch opgenomen en niet verantwoorde gelden van geheime rekeningen bij de Surinaamse Centrale Bank (zie o.m. de nrs 50,51,57,58,59,60,62,63,69,73 en 79 op : www.nps-amsterdam.nl .).

Het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) heeft pas nog een pluim uitgedeeld aan Suriname. Het IMF is tevreden over het aangescherpte financieel-economisch beleid van de regering Venetiaan. Volgens het IMF blijkt uit alles dat de Surinaamse economie uit een diep ( o.i. Bouterse en Wijdenbosch ) dal aan het krabbelen is. Voor 2005 wordt verwacht dat de Surinaamse economie met maar liefst 4,8% zal groeien. En dat zijn hele hoge cijfers voor Suriname zeggen ook Nederlandse economen o.a. van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is de inflatie gedaald tot 9% (onder Bouterse en Wijdenbosch opgelopen tot 113 %). De wisselkoers van de Surinaamse dollar is stabiel.

OPROEP AAN HET SURINAAMSE VOLK:

2

"OMDAT DE REGERING VENETIAAN LAND EN VOLK VAN SURINAME WEER RUST,STABILITEIT EN ECONOMISCHE GROEI HEEFT GEBRACHT VRAAGT ZIJ OM UW STEUN BIJ

DE VERKIEZINGEN OP 25 MEI 2005

OM DE KOMEDE JAREN TE BLIJVEN WERKEN AAN

HET VERHOGEN VAN DE NATIONALE PRODUKTIE ( NU 4,8 %) EN AAN

HET VERDER OPBOUWEN VAN DE VELE ANDERE DOOR DE NIEUW FRONT-

REGERING OP GANG GEBRACHTE POSITIEVE ONTWIKKELINGEN .

SURINAMERS !!!!!!!!!!!!!!

TEL UW ZEGENINGEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

GEEF "HET SURINAAMSE WONDER" DAAROM UW STEM OP 25 MEI 2005.!!"

Voor een zo volledig mogelijk vergelijkend overzicht van de feiten en cijfers van de ontwikkelingen in Suriname en in het bijzonder van de regering Venetiaan over de afgelopen 5 jaren kunt u zelf een oordeel vormen door te kijken op de website van de NPS-Nederland : www.nps-amsterdam.nl

Mr Owen Venloo
Woordvoerder NPS-Nederland
Tel. 06- 55 95 67 68


---- --