Gemeente Hilversum

Vernieuwing groen rond Kamrad en westelijk gedeelte Diependaalselaan

Het college stelt de gemeenteraad voor om ten laste van het investeringsprogramma 2005 - 2008 een krediet van EUR 380.000,- beschikbaar te stellen voor 2005 voor het renoveren van groenvoorzieningen op de volgende locaties:

* Kamrad, op de kop van de daar aanwezige woonblokken aan de hei-zijde: opknappen van de bestaande plantvakken;
* Den Ool: vernieuwen en aanvullen van de beplanting rondom de woningen;

* K.Onnesweg, aan de westzijde, gedeelte Dr. J.M. Den Uylplein/ Lorentzweg-
Van 't Hoffplein: In de stroken tussen de hoofdrijbaan en de ventweg worden de bestaande heesters gerooid en nieuwe sierheesters aangeplant.

* Diependaalselaan, gedeelte Kerkelandenlaan/Loosdrechtseweg: Hier ligt langs de flats van de Wolvenlaan een groenstrook die vernieuwd moet worden en tevens van profiel moet veranderen in verband met het vorig jaar aangelegde, vrijliggende fietspad.

De werkzaamheden zullen vanwege het plantseizoen, starten in oktober 2005.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over deze renovatiewerkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer P. Arkenbout van de dienst Gemeentewerken, telefoon 629 2591.