Gemeente Hilversum

Werkzaamheden aan de bomen in de komende twee plantseizoenen

Het college stelt de gemeenteraad voor om ten laste van het investeringsprogramma 2005/2008 een krediet beschikbaar te stellen van EUR 423.000,- voor het instandhouden van het bomenbestand.

Langs de volgende wegen zullen in de komende twee plantseizoenen 2005/06 en 2006/07 (van oktober t/m april) de bestaande bomen worden gerooid en weer nieuwe bomen worden aangeplant:
* Bosboom Toussaintlaan/Constantiastraat

* C.Fagelstraat

* Van Hoornstraat

* C.Evertsenstraat

* Nassaulaan (de werkzaamheden in de Nassaulaan worden gelijktijdig/aansluitend aan de geplande rioleringswerkzaamheden begin 2006 in deze straat uitgevoerd).

* Kapteijnstraat

* J.Roggeveenstraat aan de zuidzijde

* W.Barentszweg, ten noorden van de Van Riebeeckweg
* Kastanjelaan: extra voeding bij de bomen
* Moerbeilaan: In verband met de iepziekte worden de nog bestaande bomen gerooid en nieuwe bomen van een andere soort aangeplant. De werkzaamheden worden gelijktijdig uitgevoerd met het herstraten van de voetpaden, naar verwachting dit najaar.

Alle nieuw te planten worden ter bescherming voorzien van zogenaamde boombeugels.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de werkzaamheden aan het bomenbestand kunt u contact opnemen met de heer P.Arkenbout van de dienst Gemeentewerken, telefoon 035 - 629 2591.