Fortis BankBeslissingen van de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 25 mei 2005

De Algemene Aandeelhoudersvergaderingen van Fortis SA/NV en Fortis N.V. hebben alle voorstellen goedgekeurd die de Raad van Bestuur aan hen heeft voorgelegd, in 't bijzonder deze over het dividend en over de herbenoeming van bestuurders.

Dividend

Het bruto dividend voor het boekjaar 2004 werd vastgesteld op EUR 1,04 per Fortis-aandeel. Het zal betaalbaar zijn vanaf 16 juni 2005.

Het Fortis-aandeel vertegenwoordigt een aandeel in elk van beide moedermaatschappijen, Fortis SA/NV en Fortis N.V. De aandeelhouders kunnen kiezen voor een dividend van Fortis SA/NV, dus van Belgische origine, of voor een dividend van Fortis N.V., dus van Nederlandse origine. Ze dienen hun keuze bekend te maken in de loop van de dividendkeuzeperiode.

De volgende kalender werd vastgesteld:

27 mei 2005 notering ex-dividend

27 mei 2005 begin van de dividendkeuzeperiode

10 juni 2005 einde van de dividendkeuzeperiode (vóór beurssluiting)

16 juni 2005 betaalbaarstelling van het dividend

Het netto dividend van Fortis N.V., dus van Nederlandse origine, bedraagt EUR 0,78 per Fortis-aandeel. Dit is het bruto dividend verminderd met de in Nederland geldende dividendbelasting die in principe 25% bedraagt.

Het netto dividend van Fortis SA/NV, dus van Belgische origine, bedraagt EUR 0,78 per Fortis-aandeel. Dit is het bruto dividend verminderd met de roerende voorheffing die in België in principe 25% bedraagt. Voor de aandelen die worden aangeboden met coupon nr. 34 van het VVPR-couponstripblad geldt een roerende voorheffing van 15%, zodat het netto dividend op EUR 0,884 per aandeel komt.

Samenstelling van de Raad van Bestuur Graaf Maurice Lippens is herbenoemd tot bestuurder voor een periode van drie jaar, namelijk tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2008. Dhr. Lippens is tevens voorzitter van de Raad van Bestuur en van het Nomination & Remuneration Committee.

Baron Daniel Janssen is herbenoemd tot bestuurder van Fortis voor een periode van één jaar, namelijk tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2006. Dhr. Janssen is lid van het Nomination & Remuneration Committee.

De Algemene Aandeelhoudersvergadering die in Brussel werd gehouden, heeft de heer Jean-Paul Votron, CEO, benoemd tot uitvoerend lid van de Raad van Bestuur van Fortis voor een periode van drie jaar, namelijk tot na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2008. Dhr. Votron werd op 6 oktober 2004 door de Raad van Bestuur gecoöpteerd, met ingang van 11 oktober 2004. Conform de Nederlandse wetgeving, werd deze benoeming reeds goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering die in Utrecht werd gehouden op 11 oktober 2004.

Fortis is een geïntegreerde financiële dienstverlener in bankieren en verzekeren. Met een marktkapitalisatie van EUR 27,9 miljard (29/04/2005) en circa 51.000 medewerkers behoort Fortis tot de 20 grootste financiële instellingen van Europa. In haar thuismarkt, de Benelux, neemt Fortis een toonaangevende positie in met een breed pakket financiële diensten voor haar particuliere, zakelijke en institutionele klanten. Buiten de Benelux richt Fortis zich op specifieke marktsegmenten. Fortis is genoteerd aan de beurzen van Amsterdam, Brussel en Luxemburg en heeft een gesponsord ADR-programma in de Verenigde Staten. Meer informatie is beschikbaar op www.fortis.com

Perscontacten:

Brussel:

+32 (0)2 565 35 84
Utrecht:

+31 (0)30 226 32 61
Investor Relations:

Brussel:


+32 (0)2 510 53 91
Utrecht:

+31 (0)30 226 32 20