Dienstenbond CNV

Geen CAO Gezondheidsdienst voor Dieren (GD): wat nu? 03-08-2005

Op vrijdag 29 juli hebben we met de directie van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) rond de tafel gezeten om de consequenties van het afwijzen van het principeakkoord te bespreken. Het principeakkoord betrof een tweetal onderwerpen, nl. de regeling opvang sociale gevolgen (een aanpassing van de oude wachtgeldregeling) en wijzigingen van de CAO. Met het afwijzen van het principeakkoord zijn beide onderdelen nu van tafel.

In lijn met het standpunt van de ledenvergadering van 15 juni jl. hebben wij aangegeven dat er op dit moment niet met ons valt te praten over aanpassing van de bestaande wachtgeldregeling. De directie van de GD is niet bereid de bestaande wachtgeldregeling nog langer te handhaven en is ook niet bereid met ons een CAO af te spreken zonder aanpassing van de wachtgeldregeling. En dat zorgt nu voor de ontstane impasse.

Op dit moment betekent het dat de huidige CAO voorlopig ongewijzigd wordt voortgezet, dus zonder verbeteringen en/of verslechteringen. Na een jaar worden de CAO-bepalingen onderdeel van uw individuele arbeidsovereenkomst. Uw werkgever kan dan door middel van individuele afspraken met u persoonlijk aanpassingen overeenkomen. De medewerkers die goed voor zichzelf kunnen opkomen, zullen betere afspraken kunnen maken dan degenen die niet zo goed gebekt zijn.

We hebben het volgende afgesproken:

1. De directie van de GD licht haar standpunt toe in een brief die zowel naar de vakbonden als naar de medewerkers gaat. Dit gebeurt eind augustus.

2. Naar aanleiding daarvan informeren wij onze leden over de ontstane situatie. Er zijn dan in feite 2 opties: actie voeren of opnieuw onderhandelen. Onze leden bepalen uiteindelijk voor welke optie gekozen wordt. Dat gebeurt door middel van een schriftelijke stemming onder alle leden.

Het wachten is nu op de brief van uw werkgever.

Voor vragen of reacties kunt u contact opnemen met Wim Burggraaf. Dat kan telefonisch (055 577 26 40) of per mail (w.burggraaf@cnvdibo.nl)