Gemeente Weert

23 augustus 2006

Bijzondere werken van philo wagner in de tiendschuur

De Tiendschuur staat van 3 september tot 15 oktober 2006 geheel in het teken van de bijzondere werken van kunstenares Philo Wagner. Zij laat een selectie zien van de beste en meest betekenisvolle werken uit haar carrière. Tijdens de opening op 3 september verloot de kunstenares een van haar kunstwerken.

Philo Wagner is afkomstig uit Weert. Zij studeerde aan de Jan van Eykacademie te Maastricht en woont sinds 1980 in Vught.

Philo Wagner maakt gebruik van uiteenlopende materialen zoals textiel, papier, lood en hout. Zij werkt zowel twee- als driedimensionaal. Poëzie vormt voor haar een voortdurende bron van inspiratie. Maar ook objecten en materialen die zij per toeval vindt, bijvoorbeeld tijdens een wandeling, kunnen haar aanzetten tot het maken van een werk.

De kunstproductie van Philo Wagner kent twee gezichten. Vele werken zijn uitgesproken lyrisch en spreken sterk tot de verbeelding. Ze komen vaak intuïtief tot stand. Teksten en lettertekens maken als belangrijk beeldelement onderdeel uit van deze kunstwerken. Andere stukken zijn meer symbolisch van aard en geïnspireerd door maatschappelijke misstanden. Zo verwijst het werk Kapstok naar de vernedering van de Irakese gevangen in de Abu Graibgevangenis. En het monumentale wandkleed van versleten overalls is een ode aan de werkende mens. De versleten stof is tevens een aanklacht tegen het schoonheidsideaal van tegenwoordig waarin alles jong, nieuw en ongebruikt moet zijn.

Zo ontstaan eigenzinnige en verstilde beelden, waarmee deze kunstenares haar betrokkenheid bij onze turbulente wereld tot uitdrukking wil brengen. Philo Wagner blijft daardoor in haar werk heel dicht bij zichzelf.

Opening
De tentoonstelling Philo Wagner wordt geopend op zondag 3 september om 15.00 uur in De Tiendschuur door de wethouder van cultuur van Weert, Harry Coolen. Voorafgaand aan de opening leidt beeldend kunstenaar Ineke van Koningsbruggen de tentoonstelling bij de aanwezigen in. Daarna kunnen de bezoekers onder het genot van een glaasje al het moois bekijken.

Verloting
Philo Wagner verloot tijdens de opening onder de aanwezigen een recent kunstwerk ter waarde van E 250,-: Keerzijde van Anna Achmatova, katoen, was en olieverf, 19 x 15 cm.

Informatie en rondleidingen

De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 15 oktober 2006 in het Gemeentemuseum Weert, locatie De Tiendschuur, gevestigd aan de Recollectenstraat in Weert, tel. (0495) 525 610. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Voor de bezoekers ligt een gratis catalogus klaar.

Voor rondleidingen kan men contact opnemen met mw. J. Bongaarts, (0495) 575 474

of via e-mail: j.bongaarts@weert.nl.

2006.139 FS

---- --
23 augustus 2006

Als gemeenteraad akkoord gaat

GEMEENTEBESTUUR KAN BLOWEN IN OPENBARE RUIMTE VERBIEDEN

Als de gemeenteraad van Weert op 20 september a.s. akkoord gaat met een voorgestelde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), kunnen burgemeester en wethouders voortaan het gebruik en/of het bezit van softdrugs verbieden in daarvoor aangewezen gebieden. Eerder al is in Weert een dergelijk verbod van kracht geworden voor wat betreft alcoholhoudende dranken.

Het gemeentebestuur neemt die bepaling in de APV op, omdat het van mening is dat het gebruik van drugs op de openbare weg leidt tot verloedering van de openbare ruimte. Bovendien ondergraaft dat het beleid om het gebruik van drugs juist terug te dringen, vinden burgemeester en wethouders.

Eind 2005 aanvaardde de Tweede Kamer een motie naar aanleiding waarvan gemeenten in Nederland nog eens gewezen wordt op de mogelijkheid om overlast in de openbare ruimte aan te pakken op grond van bepalingen in de APV. Op die manier kan ook de hinder door blowen op straat worden tegengegaan.

Met name voor burgemeester J. Niederer, als verantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid in Weert, was dit aanleiding voor te stellen die strafbepaling in de APV op te nemen. De gemeente krijgt hiermee een belangrijk instrument in handen om nog effectiever dan tot nu toe op te kunnen treden tegen overlast tengevolge van het gebruik van drugs.

2006.138 FS

---- --