Vereniging Natuurmonumenten


Natuurbrief
Wilt u iedere maand tips voor de leukste natuuruitjes, het laatste nieuws en leuke aanbiedingen en acties ontvangen? Neem dan gratis een abonnement op de Natuurbrief.

NATUURMONUMENTEN VIERT 100 JAAR BEHEER NAARDERMEER 29-08-2006

Op zondag 3 september a.s. is het precies 100 jaar geleden dat Natuurmonumenten het Naardermeer heeft aangekocht. Daarmee was in 1906 het eerste officieel beschermde natuurreservaat van ons land een feit. Een mijlpaal in de geschiedenis van de natuurbescherming in Nederland.

Jubileumbijeenkomst

Natuurmonumenten wil dit bijzondere jubileum niet zomaar voorbij laten gaan en trakteert daarom al haar leden uit Naarden op taart. De feestelijke gebeurtenis vindt plaats vanaf 12.00 uur op zaterdag 2 september in boerderij Stadszicht aan de rand van het Naardermeer. Traditiegetrouw bezoeken burgemeesters 100-jarigen in hun gemeentes. Dat zal ook nu het geval zijn. Om 15.00 uur zal burgemeester Rehwinkel van Naarden tijdens de jubileumbijeenkomst zijn felicitaties overbrengen. Jan Jaap de Graeff, algemeen directeur Natuurmonumenten, zal daarbij aanwezig zijn.

Bedreigd gebied
Het Naardermeer is de afgelopen eeuwen meerdere malen in z'n voortbestaan bedreigd. Van het plan in 1905 om er een huisvuilstort van te maken tot de recente plannen om een tunnel aan te leggen om de snelwegen A6 en A9 met elkaar te verbinden. Gelukkig lijkt het erop dat dit laatste plan net als het plan uit 1905 niet zal worden uitgevoerd en dat er zal worden gekozen voor een oplossing van de fileproblematiek rond Almere die natuur en landschap spaart.

Aandelen Naardermeer

Nadat de bedreiging van een vuilstortplaats begin vorige eeuw was afgewend, besloten de toenmalige eigenaren het Naardermeer aan Natuurmonumenten te verkopen. Voor de vereniging was dit een gok, omdat er in het eerste jaar nog maar tachtig leden waren, die bij elkaar nog geen 200 gulden per jaar aan contributie bijeen brachten. Er werd besloten om een 3% obligatielening ad 160.000 gulden uit te geven om de aankoopsom te dekken. In korte tijd lukte het om de obligaties te plaatsen. Dat mensen enthousiast werden bleek wel uit een brief van Oudemans, de eerste voorzitter. Hij schreef: "In een daarvoor niet gunstig jaargetijde, in juli en augustus, wanneer vele natuurvrienden niet te bereiken zijn, gelukte het het geheele bedrag te plaatsen. Ongevraagd kwamen zelfs uit Indië aanbiedingen om ons te helpen en zelfs uit Engeland kwam een aanvraag voor `Shares Naardermeer'". Op 3 september 1906 werd het Naardermeer overgedragen. De eerste grote krachtinspanning van de vereniging, die op dat moment nog maar een paar honderd leden telde, had tot succes geleid.


1.170 hectare

Bij aankoop was het Naardermeer 708 hectare groot. Inmiddels strekken Naardermeer en bijbehorende bufferzones zich uit over 1.170 hectare. De bufferzones zorgen ervoor dat het water uit het Naardermeer niet weglekt naar de nabijgelegen landbouwgebieden, die een lager waterpeil hebben. In het Naardermeer bevindt zich een kolonie van de bedreigde purperreiger. Andere vogelsoorten die hier voorkomen zijn de aalscholver, grote zilverreiger, blauwe reiger, zwarte stern en bruine kiekendief. In het natuurgebied groeien bijzondere waterplanten zoals spits fonteinkruid, groot nimfkruid en 12 verschillende soorten kranswieren. In de hooi- en weilanden groeien onder meer orchidee, moeraskartelblad, dotterbloem, koekoeksbloem en pinksterbloem.