Gemeente Tilburg

Verkeersmaatregelen rondom Tilburg Ten Miles

Op zondag 3 september 2006

Zondag 3 september vindt in Tilburg de Brabants Dagblad Tilburg Ten Miles plaats, een internationaal hardloopevenement met circa 7500 deelnemers en enkele tienduizenden bezoekers. Het evenement maakt deel uit van Tilburg Trakteert.

Zoals u wellicht weet uit andere publicaties of van voorgaande jaren komt dit evenement ook bij u in de buurt. Wij beseffen dat dit enige overlast kan veroorzaken. Via deze brief willen wij u informeren over de verkeersmaatregelen tijdens dit evenement.

Centrum algemeen

De opbouw van het parcours in het centrum begint op zondagochtend 3 september om 07.00 uur. Het loopgedeelte start om 10.45 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Daarna wordt alles weer afgebroken. Naar schatting is het centrum vanaf 17.30 uur weer vrij. Tussen 07.00 en 18.00 uur rijden er geen bussen door het centrum. De bussen rijden wel over de Spoorlaan.

Heuvel - Piusplein - Paleisring - Stadhuisplein

Het centrale deel van het parcours, tussen de Heuvel en het Stadhuisplein, is op zondag 3 september tussen 07.00 en 17.30 uur afgesloten voor al het verkeer. Het gaat om de Heuvelring (vanaf de hoek Spoorlaan), Korte Heuvel, Piusplein, Piusstraat (vanaf Koopvaardijstraat), Paleisring en Stadhuisplein. De start vindt plaats op het Koningsplein en op de Heuvelring is de finish. Er worden start- en finishstellages gebouwd en een verzorgingsgebied ingericht. Op het Koningsplein staan enkele infostands voor deelnemers en publiek. Op het Stadhuisplein is een kledingdepot ingericht.

Schouwburgring
Vanaf 10.30 uur wordt de Schouwburgring tot aan de Noordhoekring afgesloten. De Schouwburgring is dan richting het centrum volledig afgesloten. Er is nog wel doorgang mogelijk van de Noordhoekring naar de Bredaseweg en (beperkt) naar de Lange Schijfstraat.

Tivoli en Hoogvenne

Tussen 11.30 en 16.00 uur zijn de Koopvaardijstraat, Piushaven, Havendijk, Prinsenhoeven en St. Josephstraat voor het evenement in gebruik. Bewoners van Hoogvenne kunnen gebruik maken van de doorsteek aan de kop van de Piushaven. Let daarbij op aanwijzingen van onze medewerkers.

Algemeen

Woont u direct langs het parcours en moet u tijdens het evenement weg, dan verzoeken wij u om uw auto tijdig buiten het parcours te plaatsen. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Het uithangen van de vlag of het aanbrengen van versieringen stellen de organisatie en deelnemers erg op prijs. Let wel op dat spandoeken en dergelijke, op voorschrift van brandweer en gemeente, op minimaal 4,50 meter hoogte moeten hangen. Dit in verband met de veiligheid.

Programma Tilburg Ten Miles (starttijden)

Start en finish op de Heuvel

10.45 uur peuterloop 250 meter in het centrum

Start Koningsplein, finish Heuvel

11. 15 uur jeugdloop 1000 meter in het centrum
11.30 uur jeugdloop 2000 meter in het centrum
11.50 uur trimloop 4,3 km in het centrum en oostelijk parcours 12.35 uur internationale vrouwenloop 10 km in het centrum en oostelijk parcours 12.40 uur trimloop 10 km in het centrum en oostelijk parcours 14.15 uur 10 EM in het centrum en totale parcours

Gewijzigde busdiensten

Alle haltes in en om het centrum en de haltes op de Bredaseweg,Voltstraat, Korvelseweg en Piusstraat komen tot 18.00 uur te vervallen. Voor meer informatie over de gewijzigde busroutes kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0900 - 9292.

Meer informatie
Hebt u nog vragen over het evenement, dan kunt u contact opnemen met de organisatie via telefoonnummer 06 10 19 90 47 of via email info@tenmiles.nl. Voor meer informatie over het evenement kunt u ook kijken op www.tilburg.com of op www.tilburgtenmiles.nl

Aanleg rioolaansluitingen Wittebollestraat

Start werkzaamheden dinsdag 5 september 2006

Eind juni heeft u een bewonersbrief ontvangen over de aanleg van rioolaansluitingen in de Wittebollestraat. In deze brief informeren we u wederom over de aanleg van enkele rioolaansluitingen, maar nu op een andere locatie in de Wittebollestraat. Vanaf dinsdag 5 september 2006 worden deze werkzaamheden in opdracht van de gemeente Tilburg uitgevoerd. De aansluitingen zijn nodig voor de nieuwe woningen tegenover het Wittebolleplein. Op de achterzijde van deze brief vindt u een tekening waarop de locatie van de rioolaansluitingen is aangegeven.

Inhoud werkzaamheden

Bij de Wittebollestraat worden enkele rioolaansluitingen op het hoofdriool aangelegd. Tijdens de werkzaamheden wordt de verharding opengebroken en is de weg geheel afgesloten voor het verkeer.

Uitvoeringsplanning

Afhankelijk van het weer duren de werkzaamheden ongeveer drie à vier werkdagen.

Tijdelijk verkeersmaatregelen

Ter hoogte van de werkzaamheden is de Wittebollestraat tussen 09.00 en 17.00 uur volledig afgesloten voor het verkeer. Het éénrichtingsverkeer wordt tijdelijk opgeheven, zodat de Wittebollestraat ook toegankelijk is vanuit de Goirkestraat. Wij verzoeken u vriendelijk de parkeerplaatsen op de plaats van de werkzaamheden vrij te houden en uw auto vanaf dinsdag 5 september overdag ergens anders te parkeren. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Meer informatie
Hebt u nog vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Ali Ramezani, toezichthouder rioolaansluitingen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 013 - 540 83 13.

http://openbarewerken.tilburg.nl
Bezoekadres
Stadhuisstraat

Postadres
Postbus 90155
5000 LH Tilburg

Doorkiesnummer
06 10 19 90 47

Opknapbeurt Enschotsestraat

Uitnodiging inloopavond op woensdag 6 september a.s.

De gemeente Tilburg gaat de Enschotsestraat opknappen. Een tekening van het voorlopig ontwerp wordt op woensdagavond 6 september a.s. gepresenteerd tijdens een inloopavond. U bent welkom tussen 19.30 en 20.30 uur in buurthuis Loven-Besterd in de Koestraat 146. U kunt dan binnenlopen en uw vragen stellen aan medewerkers van de gemeente Tilburg. Aan de hand van uw opmerkingen wordt het ontwerp definitief gemaakt.

Enschotsestraat wordt 30 km/uur-gebied De gemeente wil van de gehele Enschotsestraat 30 km/uur-gebied maken. Om het verkeer af te remmen worden er op 4 kruispunten verhoogde kruisingsvlakken aangebracht: in de Goudenregenstraat, Madeliefstraat, Lovensestraat en Sumatrastraat. Ook worden alle kruispunten in de Enschotsestraat vanaf dan gelijkwaardige voorrangskruispunten.

Veilig voor fietsers Om de veiligheid van fietsers te waarborgen wordt door middel van een onderbroken belijning aan beide kanten van de Enschotsestraat een fietssuggestiestrook aangebracht. Om de stroken zichtbaarder te maken, worden deze voorzien van rood asfalt. Verder krijgt de rijbaan nieuw asfalt en ook de bestrating van de trottoirs wordt vervangen.

Bomen en planten

Aan de zuidzijde van de straat worden 42 Amberbomen geplaatst. Deze bomen worden niet zo hoog en er komen geen vruchten aan. Aan de noordzijde kunnen er, door de kabels en leidingen die hier liggen, geen bomen worden geplaatst. Alleen ter hoogte van het fietspad aan de Seringehof kan één Amberboom worden geplaatst.

Op het kruispunt Sumatrastraat-Enschotsestraat komen op beide hoeken op trottoirhoogte plantenvakken met een verhoogde rand te staan. Deze rand voorkomt dat er zwerfvuil tussen de planten waait. De vakken worden gevuld met lage planten en bomen.

Tot slot wordt ook de verlichting in de Enschotsestraat vernieuwd. Dit gebeurt volgens de richtlijnen van het Politiekeurmerk.

Parkeren

Aan de noordzijde van de Enschotsestraat komen circa 19 extra parkeerplaatsen. Aan de zuidzijde komen circa 3 extra parkeerplaatsen. Het materiaal van de parkeerplaatsen wordt vervangen en voorzien van klinkers.

Meer informatie
Bij deze bewonersbrief vindt u een tekening van de doorsnede van het ontwerp. De uitvoering staat gepland voor het voorjaar van 2007. Voor vragen of opmerkingen over deze brief kunt u contact opnemen met Fleur Hubregtse van gebiedsteam Oude Stad. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 013 - 542 85 58 of via emailadres fleur.hubregtse@tilburg.nl.

Bezoekadres
Eikenbosch 47
Berkel-Enschot
Postadres
Postbus 90155
5000 LH Tilburg

Doorkiesnummer
013 540 83 13