Ingezonden persbericht


Minister van Ardenne bezoekt Mongolië

Minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) bezoekt van 3 tot en met 5 september Mongolië. Tijdens haar bezoek zal de minister pleiten voor meer Mongoolse betrokkenheid bij armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling (met name op milieugebied), en corruptiebestrijding.

De minister zal in Mongolië een bezoek brengen aan hoofdstad Ulaanbaatar en aan het Hustai Nuruu Nationaal Park, waar de afgelopen jaren met Nederlandse steun het Przewalskipaard succesvol is geherintroduceerd. In Ulaanbaatar heeft Van Ardenne ontmoetingen met minister van Financiën Bayartsaikhan, met president Enkhbayar, en met minister van Natuur en Milieu Erdenebataar. Tevens zal zij een bezoek brengen aan een door Nederland gefinancierd drinkwaterproject, dat 20.500 mensen voorziet van veilig drinkwater.

Nederland heeft sinds 1998 een ontwikkelingsrelatie met Mongolië. De samenwerking richt zich met name op milieu, waaronder het tegengaan van verwoestijning, het behoud van biodiversiteit en het beschikbaar krijgen van veilig drinkwater. Daarnaast is er aandacht voor goed bestuur en verbetering van het ondernemingsklimaat.

De Nederlandse steun aan het democratische Mongolië zal vanaf 2007 bijna verdubbeld worden tot 7,5 miljoen euro per jaar. Een belangrijk deel van dit bedrag, circa 2 miljoen per jaar, zal ingezet worden voor de strijd tegen de verwoestijning en het behoud van één van de laatste stukken oernatuur ter wereld.

Voet