Ingezonden persbericht

Take Care Limburg
Nieuwsbrief 2 - 21 augustus 2006

Inleiding

Publiekszender L1 zendt met ingang van zondag 3 september de 13-delige tv-serie Take Care Limburg uit over de vermaatschappelijking van de zorg in Limburg. Via deze digitale nieuwsbrief wil initiator het Huis voor de Zorg alle betrokkenen bij de vermaatschappelijking van de zorg in Limburg op de hoogte houden van de voortgang van de publiekscampagne Take Care. De digitale nieuwsbrief Take Care Limburg verschijnt in de periode medio juni tot en met eind december 2006.

'Een meeslepend mooi product'

De première van Take Care Limburg zal plaatsvinden op woensdag 23 augustus bij VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg locatie Venlo en het RCG Venlo. De eerste aflevering zal voor een geselecteerd gezelschap worden getoond en sprekers zullen de tv-serie inleiden. Mevrouw Wolfs, gedeputeerde Zorg van de Provincie Limburg, zal bij de première in Venlo aanwezig zijn.

De reacties op de preview van de eerste aflevering zijn lovend:

Henk Jacobsen, programmaleider L1 televisie: 'Een meeslepend mooi product. Zowel qua vorm als qua inhoud vind ik het meesterlijk goed gemaakt. Ik heb van het begin tot het einde geboeid gekeken en veel geleerd over de zorg in Limburg. Een compleet nieuwe wereld is voor mij opengegaan. L1 mag trots zijn op Take Care Limburg'.
Jo Maes, directeur Huis voor de Zorg: 'Echt authentiek, dat wordt de kracht van deze serie. Het ware verhaal dat in de eerste aflevering wordt verteld, heeft mij rillingen gegeven. Twee personen ontmoeten elkaar. Ze kennen elkaar niet en vertellen elkaar hun verhaal. De verhalen zijn invoelbaar, soms confronterend. Het is ijzersterk om te zien hoe ze zich beiden er door heen slaan. Dit filmpje vergeet je niet snel'.
Zef Hamers, projectleider Take Care Limburg: 'Pakkend, naturel, indrukwekkend hoe mensen ondanks ernstige beperkingen tóch nog zoveel van hun leven maken. Indrukwekkend ook wat partners, kinderen en mantelzorgers daaraan bijdragen. Een schitterende aflevering'.

Take Care Limburg wil informeren en profileren

Take Care Limburg gaat uit van de vraag van de zorgbehoevende Limburgers. Zij zullen in toenemende mate gaan bepalen waar zij willen wonen en hoe zij hun leven willen inrichten. Zorg en welzijn op maat zijn voorwaarden om daaraan invulling te geven. Het Huis voor de Zorg wil met de tv-serie en publiekscampagne Take Care Limburg het Limburgse publiek informeren over de vermaatschappelijking van de zorg en de consequenties die dat heeft voor cliënten, zorgaanbieders en de samenleving. De wens dat mensen de regie over hun eigen zorg houden, staat daarbij centraal.
Take Care Limburg telt dertien afleveringen die op publiekszender L1 te zien zullen zijn. Ieder programma bestaat uit een gefilmd portret van twee zorgvragers, met wie iedereen zich kan identificeren. In de serie zal nadrukkelijk op zoek worden gegaan naar vernieuwende projecten en initiatieven waarin de zorgvrager centraal staat en waarmee de vermaatschappelijking van de zorg inhoud krijgt.

Moved AV kiest voor dubbelportretten

De productie van de tv-serie Take Care Limburg ligt in handen van Moved AV, dat ook vergelijkbare series in Brabant en Zeeland realiseerde. Voor het eerst koos Moved voor het format van dubbelportretten. Een geslaagde zet, vindt Rob Vermijs van Moved. "We brengen telkens twee mensen bijeen die elkaar niet kennen, beiden een beperking hebben, en zijn aangewezen op zorg. Zij vertellen elkaar hun verhaal en dat is fascinerend. Zo ontstaan inlevende portretten."
Met de tv-serie wil Moved laten zien dat het leven niet alleen 'plezier, vet en cool' is, maar dat ook verdriet, zorg en rouw onderdeel daarvan uitmaken. "De mensen in Take Care Limburg zijn het levende bewijs van hoe broos het leven is. Dat moeten we ons goed realiseren. Niet door het weg te stoppen, maar door het te benoemen en midden in de samenleving te plaatsen."

Tv-serie Take Care Limburg start op zondag 3 september

Publiekszender L1 zendt met ingang van zondag 3 september de 13-delige tv-serie Take Care Limburg uit. De eerste uitzending zal plaatsvinden op zondag 3 september om 17.00 uur. De uitzending zal vervolgens in de avonduren een aantal keren worden herhaald en op maandag 4 september in de zogeheten carrousel van L1 'meelopen'. Alle uitzendingen van Take Care Limburg worden zo geprogrammeerd: op zondag om 17.00 uur de eerste uitzending, 's avonds de herhalingen en op maandag in de carrousel. De uitzenddata zijn: 3-10-17-24 september, 1-8-15-22-29 oktober, 5-12-19-26 november.

Deelnemers Take Care Limburg

Take Care Limburg is gerealiseerd met dank aan de volgende zorgvragers, zorgaanbieders, instanties, ziektekostenverzekeraars, woningcoöperaties en welzijnsondernemingen:

Provincie Limburg - Xonar - Zorggroep Noord-Limburg - GGZ NML - Academisch Ziekenhuis Maastricht - Stichting Pepijn en Paulus - Zorggroep Meander - Huis voor de Sport - Atrium Medisch Centrum - Zorgverzekeraar CZ - Steunpunt Mantelzorg Rode Kruis ZZL - VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg - Woningstichting Servatius - Zorggroep Thuis - Stichting Revalidatie Limburg - Stichting Gehandicaptenzorg Limburg - Vivre Wonen Welzijn Zorg - RIBW Heuvelland en Maasvallei - Huis voor de Zorg - Orbis medisch en zorgconcern - Wonen Limburg - Woonpunt - ZO Wonen - Gemeenten Sittard-Geleen, Maastricht en Heerlen (Tripool Zuid Limburg) - gezamenlijke Limburgse Welzijnsorganisaties - Wonen Roer en Maas - Woningstichting Meerssen - Stichting Zwerfjongeren Limburg - Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg - Radar - VSB-fonds - Bureau Jeugdzorg Limburg - Mutsaersstichting - Stichting Wel.kom - Trajekt - PUNT Welzijn - Welzijnsgroep Parkstad Limburg - Synthese - Stichting Vorkmeer - Partners In Welzijn - Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk - Welsun Landgraaf - Stichting Dienstverlening Ouderen Heerlen - Welzijnswerk Onderbanken.

Het merendeel van de genoemde organisaties heeft een vertegenwoordiger in de redactiecommissie die voor de ontwikkeling van Take Care is gevormd. Hierin hebben verder nog zitting: KBO Limburg - Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg - Moved.

De communicatie van Take Care Limburg ligt in handen van Ambaum Media & Communicatie.

Meer informatie

Wenst u meer informatie over Take Care Limburg? Dan kunt u contact opnemen met het Huis voor de Zorg:
Telefoon: 046-4208159
Fax: 046-4208041

Website: www.huisvoordezorg.nl
E-mail: info@huisvoordezorg.nl