SP Tilburg

Tilburg, 3 september 2006

Vingerafdrukken en pasjes wellicht in heel Tilburg

Tilburg ziet mogelijkheden om het systeem van verplichte pasjes en digitale vingerafdrukken mogelijk in de hele stad toe te passen. Dat antwoord het college op schriftelijke vragen van de SP. Deze fractie ziet geen enkel heil in de monstermaatregelen en vraagt maandag in de commissie Modern Bestuur om een einde aan deze onzin.

Op schriftelijke vragen van de SP naar aanleiding van de voornemen van het college om in de zwembaden en de ijshal voortaan een verplicht registratiesysteem in te voeren, antwoord het college dat dit mogelijk op alle risicoplekken en -momenten in de stad toegepast kan worden. "Ja, meten is weten, en een registratiesysteem maakt handhavingsacties beter mogelijk", stelt het college op de vraag of die vingerafdrukken en -pasjesmaatregel ook op andere plaatsen ingevoerd kan worden.

"Het begon met lastigvallen in de kleedhokjes van Stappegoor, maar als het college z'n zin krijgt moet je voortaan je vingerafdruk geven en een digitale pas bij je hebben voordat je nog rustig een pilsje mag gaan drinken", aldus de fractie. "Dit zijn monsterlijke maatregelen die niet leiden tot meer veiligheid maar tot een politiestaat". Het scheiden van jongens- en meisjeskleedhokjes is een eenvoudige maatregel die het college níet wenst te nemen. "Kijk, dan ben je dus niet serieus bezig om gerotzooi tegen te gaan, maar misbruik je een aantal incidenten om Big-Brother fantasieën uit te leven".

Vorige week vroeg het college de raadscommissie Maatschappij om tienduizenden euro's voor de invoering van dit systeem in de zwembaden. De commissie haalde dat punt van de agenda omdat het college nog lang niet alle vragen omtrent dit onderwerp had beantwoord. SP fractievoorzitter Van den Hout: "Maar de antwoorden die ze nu snel in elkaar gedraaid hebben zijn voor ons aanleiding om de hakken in het zand te zetten. Wij werken graag mee aan meer veiligheid in de zwembaden, maar dan ook échte veiligheid. Dit vingerafdrukkensysteem, waarvan het college overigens zélf zegt dat de etterbakjes uit Rotterdam die de laatste aanrandingen veroorzaakten niet zouden worden tegengehouden, doet helemaal níets voor de veiligheid. Het maakt de geesten rijp voor een samenleving van 'meten is weten'. Eentje waar de overheid álles in de gaten wil houden en individuele vrijheid en privacy niets meer betekenen. Op die manier gooi je het kind met het badwater weg".

www.tilburg.sp.nl