Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Persbericht, 5 september 2006.

Dertig miljoen extra nodig voor aard- en levenswetenschappen

NWO-ALW overhandigt plannen aan minister OCW tijdens opening wetenschapszaal Naturalis

Het NWO-gebied Aard- en Levenswetenschappen (NWO-ALW) overhandigt op 14 september in Naturalis zijn plannen voor de periode 2007-2010 aan minister Van der Hoeven (OCW). Voor uitvoering van die plannen is een verdubbeling van het ALW-budget noodzakelijk tot jaarlijks 60 miljoen euro, met daarnaast een bijdrage van 33,5 miljoen euro van andere partijen.

NWO-ALW zet de komende jaren in op het vergroten van de ruimte voor onderzoekers. Het wetenschapsgebied wil het honoreringspercentage voor het Open ALW-Programma - vrije competitie zonder inhoudelijke voorwaarden - verhogen naar veertig procent. Daarnaast kunnen onderzoekers voortaan programma's bestaande uit meerdere projecten in het Open ALW-Programma indienen, de zogeheten Top-Subsidies. Voorts wil ALW meer posities in de succesvolle Vernieuwingsimpuls en wordt het Meervoud-programma voortgezet.


*** Thema's ***
NWO-ALW zet daarnaast in op 'wetenschap voor de samenleving'. Het ontwikkelt thematische programma's gericht op de Geodynamica en Geohazards, Klimaat, Water, Zee en Kust, Biodiversiteit en Ontwikkelingsbiologie. Ook participeert NWO-ALW in brede NWO-thematische programma's als Hersenen en Cognitie en Nanowetenschap en Nanotechnologie.

ALW heeft met partners als de ministeries van LNV, VROM en V&W nieuwe programma's lopen op uiteenlopende terreinen. Deze passen goed in de NWO-strategie gericht op wetenschap voor de samenleving. In de komende periode wil ALW ook zulke programma's ontwikkelen met andere partijen.


*** Onderzoek in Uitvoering ***
De plannen van ALW worden gepresenteerd tijdens de opening van de permanente zaal Onderzoek in Uitvoering van Naturalis, het natuurhistorisch museum in Leiden. De zaal, een initiatief van NWO en Naturalis, is gewijd aan actueel Nederlands onderzoek en wil enthousiasme overbrengen voor wetenschap, de prikkel om te ontdekken en te zoeken naar antwoorden op vragen over onze leefomgeving. Onderzoekers vertellen tijdens de opening ter plekke of in korte filmpjes over hun werkomgeving en over hun onderzoek. De pers is voor deze bijeenkomst van harte uitgenodigd.


---
Noot voor de redactie,

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek