Stichting Natuur en Milieu

Symposium 'Van hopplant tot koploper' Of: Hoe zet je een duurzaam product in de markt?

De Gulpener Bierbrouwerij is op het gebied van duurzaamheid een echte koploper in Nederland. In het productieproces wordt scherp op het energieverbruik gelet en het is de enige brouwerij in Nederland die zijn eigen hop op milieuvriendelijke wijze verbouwt. Ook gebruikt Gulpener milieuvriendelijk verbouwde gerst. Voor hun inspanningen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen ontvingen zij diverse prijzen. Sinds twee jaar werkt Stichting Natuur en Milieu samen met Gulpener in het programma Economie Light. Naar aanleiding hiervan heeft de brouwer zijn productieproces nog verder verduurzaamd. Maar er moet ook geld verdiend worden. Hoe zet je zon duurzaam product succesvol in de markt? En welke rol kunnen maatschappelijke organisaties daarbij spelen? Moet je zoals Dierenbescherming als proef doet met diervriendelijk varkensvlees je logo aan een product verbinden? Of kies je ervoor, zoals Solidaridad met bijvoorbeeld Kuyichi, om een hippe broek in de markt te zetten en het duurzame verhaal pas later te vertellen?
Supermarktketen Super de Boer ook partner van Natuur en Milieu is eveneens bezig de slag naar duurzaamheid te maken. Hoe geef je de branding van een heel concern vorm?

Op een inspirerende dag bij Gulpener in Zuid-Limburg willen we graag op zoek gaan naar antwoorden op deze vragen en de deelnemers nieuwe ideeën aan de hand doen. Bedrijven, NGOs, wetenschappers, politici, overheden of anderen met interesse in de marketing van duurzaam ondernemen zijn van harte welkom.

Klik hier voor het programma en het aanmeldingsformulier.

Publicatiedatum: 05-09-2006