Gemeente Borsele

Borselse mantelzorgers geen geldproblemen

Heinkenszand, 5 september 2006

Negen van de tien Borselse mantelzorgers hebben geen problemen met hun financiën. Veertig procent combineert het mantelzorgen met betaald werk. En in tegenstelling tot het imago van vervelende belasting, geeft mantelzorg juist veel voldoening. Deze conclusies van de Borselse mantelzorgenquête zijn nog niet eens het meest opvallend, dat zat hem meer in de uitvoering van het onderzoek. Wat blijkt namelijk: mantelzorgers zijn bijna niet te vinden.

Per 1 januari volgend jaar moeten de gemeenten voorbereid zijn op hun nieuwe takenpakket vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Een taak daarvan is mantelzorgers ondersteunen. Borsele wilde daarom weten waar behoefte aan is bij hun eigen mantelzorgers. Bij dat onderzoek liep Borsele tegen misschien wel het grootste probleem aan. Mantelzorgers zijn er in groten getale dat is wel bekend
- maar zijn simpelweg bijna niet te vinden. De reden is waarschijnlijk dat zij vaak zelf niet eens weten dat ze mantelzorger zijn. Tevens opereren mantelzorgers doorgaans individueel en zijn ze niet via een organisatie op te sporen.
Toch scoorde de gemeente nog ongeveer honderd ingevulde enquêtes en 19 interviews. Genoeg om waardevolle, representatieve informatie te verzamelen. Meest opvallend in die resultaten volgens Borsele is de lage behoefte aan financiële ondersteuning. Maar 8% geeft aan die nodig te hebben. Daarnaast blijkt uit de vragenlijst dat de meerderheid van de mantelzorg mensen met een functiebeperking helpt. Een krappe meerderheid van de zorgvragers zijn (schoon)ouders, daarna ongeveer in de kwart van de gevallen een partner, gevolgd door andere familie en buren. 43 procent van de geënquêteerden heeft betaald werk. Dit is lager dan de provinciale cijfers, waarbij aangegeven werd dat tweederde van de mantelzorgers betaald werk heeft. De gemeente Borsele gaat de uitslag van de enquête gebruiken bij haar beleid. Concreet breidt Borsele het steunpunt voor vrijwilligers in s-Gravenpolder uit met speciale ondersteuning voor mantelzorgers. Dit steunpunt zal uiterlijk 1 januari 2007 operationeel zijn. De hulp vanuit het steunpunt gaat in eerste instantie bestaan uit cursussen, informatie over wet- en regelgeving, subsidietips, respijtzorg en gespreksgroepen. Om laatstgenoemde groepen werd concreet door meerdere invullers van de vragenlijst en geïnterviewden gevraagd. Om hulp en ondersteuning in de toekomst gericht aan te kunnen bieden, roept de gemeente mantelzorgers en vrijwilligers op zich aan te melden bij het steunpunt. Op die manier kan het ondersteuningsaanbod steeds passend gemaakt worden op de ondersteuningsvraag.