Nederlandse Hartstichting

Roep om maatregelen om overgewicht bij kinderen tegen te gaan Een verbod op TV-reclame voor ongezonde voeding overdag en in de vroege avond. En kinderidolen mogen alleen nog worden ingezet ter promotie van gezonde voedingsmiddelen. Dat zijn de voornaamste aanbevelingen van de Consumentenbond en de Nederlandse Hartstichting aan minister Hoogervorst van Volksgezondheid om kinderen beter te beschermen tegen reclames voor ongezonde voeding.

Een afgevaardigde DG van de minister ontving eerder vandaag uit handen van enkele basisschoolleerlingen het eerste exemplaar van 'Hollands Welvaren'. Met deze brochure vragen de Consumentenbond en de Nederlandse Hartstichting aandacht voor de wijze waarop de jeugd wordt beïnvloed door reclame voor ongezonde voeding. Het aantal te dikke kinderen van 4 tot 15 jaar is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Inmiddels is 14% van de jongens en 17% van de meisjes te dik. Deze cijfers zijn niet los te zien van de enorme hoeveelheid reclame voor ongezond eten en drinken. Sinds een jaar gelden er speciale (vrijblijvende) gedragsregels voor producenten, maar verbetering is nauwelijks merkbaar. Daarom pleiten de Consumentenbond en de Hartstichting voor vijf concrete maatregelen: ·
* Geen tv-reclame voor ongezonde voeding op tijden dat kinderen tv kijken

* Kinderidolen (ook fictieve) alleen inzetten ter promotie van gezonde voeding

* Geen voedings- of gezondheidsclaims op een product dat veel vet, suiker of zout bevat

* Geen spaaracties voor kinderen bij ongezonde producten
* Een duidelijke definitie voor wat gezond en wat ongezond is

Het reguleren van kindermarketing is een van de factoren in de strijd tegen overgewicht bij kinderen. Daarnaast pleiten de Hartstichting en de Consumentenbond ook voor een betere productsamenstelling en zorgvuldiger etikketering, zonder vage of onjuiste gezondheidsclaims. Op Europees niveau wordt, onder meer door de Hartstichting en de Europese consumentenbeweging, gewerkt aan een integraal actieplan tegen obesitas bij kinderen

---
Noot voor de redactie (