Gemeente Utrecht

Toelichting op besluiten van het college van burgemeester en wethouders


1. Subsidies voor drie natuurprojecten

Het college van B&W heeft besloten ¤ 172.000,= beschikbaar te stellen om drie natuurprojecten uit te voeren: aan de Rijnbedding, de Koningsweg en de Biltse Rading.

Groene Web projecten 2006

Rijnbedding - natuurvriendelijke oevers langs de Vleutensewetering, de enige ecologische verbinding die Vleuten met de groengebieden rondom het dorp verbindt. De Rijnbedding is een van de twee openbare groene zones aan de wetering die natuurlijker wordt gemaakt. In Vleuten zijn nog niet eerder gelden uit het Groene Webkrediet besteed.

Koningsweg - de groene verbinding aan de Koningsweg verbindt het buitengebied (Amelisweerd) met Maarschalkerweerd. De passage over de A27 krijgt een beplanting, zodat dieren makkelijker van Amelisweerd naar Maarschalkerweerd en vice versa kunnen gaan.

Biltse Rading - onder de Biltse Rading komt een faunatunnel waardoor dieren van de natuurgebieden aan de Kromme Rijn, veilig bij het natuurgebied de Vechtplassen kunnen komen. Dit knelpunt wordt opgelost samen met provincie, waterschap en de natuur- en milieuorganisaties.

In 1997 is een inventarisatie gemaakt van de natuurknelpunten in de stad. Hieruit volgde een lijst met projecten om deze knelpunten op te lossen: het Groene Webprogramma. In 1998 is de nota 'Het Groene Web' vastgesteld. Daarmee samenhangend is een krediet voor natuurprojecten vrijgemaakt. Hiermee worden knelpunten opgelost in de ecologische infrastructuur (het groene netwerk waarlangs planten en dieren zich bewegen). In Groene Webprojecten wordt samengewerkt met bewoners uit de omgeving van het natuurproject.