Provincie Groningen

Sanering terrein Vulpes Vulpes gestart 5 september 2006

Begin dit jaar hebben de provincie en de gemeente Pekela met betrokken partijen overeenstemming bereikt over de oplossing voor de verontreiniging van het terrein van de schietvereniging Vulpes-Vulpes in de gemeente Pekela. Met de uitvoering van de toen gemaakte afspraken is inmiddels op 30 augustus een begin gemaakt. Volgens de gemaakte afspraken wordt 2000m3 grond afgevoerd van de locatie.

Voor andere delen van de betreffende grond is afvoer niet nodig. Voor die grond wordt op het terrein een monitoringssysteem ingericht om te kunnen volgen hoe de verdere afbraak van de vervuiling op natuurlijke wijze gestalte krijgt. Om de twee jaar worden de resultaten hiervan beoordeeld. Die periode eindigt in 2014 met een eindcontrole in de verwachting dat de afbraak van met name olieresten dan zover is gevorderd dat de hele locatie voldoet aan de wettelijk geldende normen uit het Bouwstoffenbesluit.
De uitvoering van alle werkzaamheden staat onder het gezamenlijke toezicht van de gemeente Pekela en provincie Groningen.

5 september 2006