De Nederlandse Bank


Het actuele getal: 9 procent
Nieuwsbericht

Datum leeg 05/09/2006

In 2005 hebben Nederlandse bedrijven op hun aandelenkapitaal in buitenlandse dochters en andere buitenlandse ondernemingen opnieuw een aanzienlijk rendement behaald, zon 9 procent (grafiek).

Dit percentage vertegenwoordigde maar liefst EUR 30 miljard aan uitgekeerde dividenden en ingehouden winsten (die beide als ontvangst in de betalingsbalans worden geboekt). De gunstige cijfers van de laatste jaren, na het leeglopen van de bubbel op de aandelenmarkten in 2001 en 2002, sluiten aan bij het herstel dat ook al in de jaarverslagen van ondernemingen zelf is beschreven. Nog gunstiger ontwikkelde zich in 2005 het rendement op investeringen in Nederland door buitenlandse bedrijven.

De bijna-verdubbeling tot ruim 8 procent zou kunnen weerspiegelen dat met name in ons land, na een aantal jaren van oplopende achterstand in economische groei, de economische vooruitzichten zijn verbeterd. Aan de opgaande lijn in de binnen- en buitenlandse rendementen is waarschijnlijk ook significant bijgedragen door het afstoten van minder rendabele concernonderdelen in eerdere jaren.