Abvakabo FNV: geen selectie aan de poort

Abvakabo fnv

Abvakabo FNV: Hoger opgeleiden hard nodig, geen selectie aan de poort

Tijdens de opening van het academisch jaar pleitten minister van der Hoeven en de Vereniging van Universiteiten voor een verdere selectie voor academische opleidingen. ABVAKABO FNV ziet dit als kapitaalvernietiging en pleit voor investeringen in werknemers in een stevig publiek bestel.

Docenten, decanen en studiebegeleiders kennen de student en kunnen deze adviseren, begeleiden en uitdagen om het maximale uit zichzelf te halen. Gelet op het tekort aan hoger opgeleiden kunnen we het ons niet permitteren dat studenten uitvallen. Geef werknemers in het onderwijs tijd en faciliteiten voor begeleiding, geef hen zeggenschap en verantwoordelijkheid en vergeet niet te investeren in voldoende ondersteuning.

Alleen met de juiste begeleiding worden jong en oud uitgedaagd hun talenten maximaal te benutten. Zowel in het onderwijs als op de arbeidsmarkt. ABVAKABO FNV ziet dan ook niets in selectie aan de poort en collegegelddifferentiatie. Het opwerpen van barrières leidt niet tot excellentie. Opleidingen moeten breed toegankelijk zijn. Financiële drempels zijn onaanvaardbaar. Er moet worden geïnvesteerd in flexibele toelating, maatwerktrajecten en erkenning van verworven competenties.