Gemeente Den Haag

Sinds een aantal jaren werkt Den Haag er hard aan meer jongeren van buiten naar de stad te trekken en ze hier te houden. Wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen) wil deze lijn de komende jaren sterk doorzetten want jongeren zijn belangrijk voor de toekomst van Den Haag. Door het gevarieerde en betaalbare woningaanbod kiezen steeds meer jongeren voor Den Haag. Zij kunnen terecht in verschillende wijken in zowel de huur- als koopsector.

Den Haag richt zich speciaal op jongeren om ze gemakkelijker hun weg te laten vinden op de woningmarkt. Op de site www.ikzithier.nl komen jongeren alles te weten over jongerenhuisvesting. Sinds 2006 is de site www.haagsestarters.nl in de lucht. Die site laat zien dat er voor starters op de koopwoningmarkt voldoende aanbod is dat aansluit bij hun koopkracht. Daarnaast waren er rondleidingen door diverse Haagse wijken. Marnix Norder: "Het blijkt dat beide initiatieven vruchten beginnen af te werpen. Meer jongeren vinden in Den Haag een geschikte woning dus het aantal woningzoekende jongeren daalt."

Doorgaan
Om nog meer jongeren een aantrekkelijke woning te kunnen bieden, gaat Den Haag de komende jaren meer nieuwbouw realiseren gericht op deze doelgroep. Op die manier wordt het aanbod groter en nog aantrekkelijker voor studenten uit bijvoorbeeld Delft en Leiden. Starters op de koopwoningmarkt kunnen in diverse wijken gemakkelijk een betaalbare koopwoning vinden. Dat betekent dat jonge huurders die willen doorstromen op de woningmarkt, in Den Haag kunnen blijven. "Want jongeren in de stad houden is net zo belangrijk als ze hierheen halen", aldus Marnix Norder.

Samenwerking
"De gemeente kan en doet dit niet alleen. Samenwerking met corporaties, welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen, particuliere verhuurders en makelaars is hierbij onontbeerlijk. Die samenwerking loopt goed. Ik ben er zeer tevreden over.", aldus Marnix Norder.