Gemeente Nijmegen

Kelder RK Weeshuis op de Hessenberg blootgelegd

Archeologen hebben tijdens de opgraving op de Hessenberg de kelder van de gesloopte noordwestelijke vleugel van het R.K. Weeshuis blootgelegd. De vleugel, waarin de regentenkamers waren ondergebracht, dateerde uit 1640 en vormde de verbinding tussen het weeshuis en de kapel op de Hessenberg. Vanwege de teruglopende bezetting van het Weeshuis werd de vleugel in 1936 gesloopt en vervangen door een trappenhuis.

Het voormalige middeleeuwse klooster op de Hessenberg ging vanaf 1638, na de grote pestepidemie van 1633- 1636 dienst doen als weeshuis. In de jaren daarna werd het pand ingrijpend verbouwd en uitgebreid met de noordwestvleugel. De recente vondst van de kelder maakt het mogelijk om de volledige plattegrond van het weeshuis inclusief de verbinding met de kapel uit 1420 te reconstrueren. De fundering van de kapel werd al eerder teruggevonden.

Volgend jaar start op de Hessenberg de bouw van 177 woningen. Er zal nog worden onderzocht of de vondst een plek kan krijgen in het openbaar gebied op de Hessenberg.