MINVenW: WERKZAAMHEDEN KNOOPPUNT ZAANDAM A8/A7

Ministerie venw

http://www.minvenw.nl

Rijkswaterstaat start eind augustus met de uitvoeringswerkzaamheden op de A8 tussen Coenplein en Coenbrug en op de A7 tussen het knooppunt Zaandam en de afslag Zaanse Schans. De werkzaamheden vinden vooral 's nachts en in de weekeinden plaats en duren tot eind december 2006. In het weekeinde van 16 en 17 september is de Dam-tot-Dam-loop. Dan zijn er geen werkzaamheden gepland die hinder voor het verkeer tot gevolg hebben. De start van de werkzaamheden is aansluitend aan het groot onderhoud A4/A10-Zuid. Rijkswaterstaat heeft dit besloten om overmatige verkeershinder in de regio te voorkomen. Tijdens de werkzaamheden zijn regelmatig op- en afritten afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. Ook zijn af en toe een of meerdere rijstroken niet beschikbaar voor het verkeer of is de vluchtstrook afgesloten. De omleidingroutes zijn aangegeven door gele borden. Het verkeer moet rekening houden met langere reistijden. Rijkswaterstaat voert de onderhoudswerkzaamheden uit om de veiligheid en doorstroming op de wegen te waarborgen.

Wat gebeurt er
Op en rond het knooppunt Zaandam krijgt de weg een nieuwe asfaltlaag en waar nodig wordt de vangrail vervangen. Verder wordt nieuwe openbare verlichting geplaatst in de zijberm tussen het knooppunt Zaandam en de afslag Zaandijk-West. De huidige verlichting, die in de middenberm staat wordt verwijderd. Bij onderhoud aan deze verlichting is het altijd noodzakelijk rijstroken af te sluiten om het werk te kunnen uitvoeren. Nu de verlichting in de zijberm aangebracht wordt, hoeft alleen de vluchtstrook bij onderhoudswerkzaamheden gebruikt te worden, waardoor het verkeer nagenoeg geen hinder meer ondervindt. Verder komen langs de A7 tussen het knooppunt en de afslag Zaanse Schans drie pechhavens. Daarnaast worden de viaducten in het knooppunt onder handen genomen. Tegelijk met het groot onderhoud worden tussen het knooppunt en de Coenbrug nieuwe geluidsschermen geplaatst. De huidige geluidsschermen voldoen niet meer aan de veiligheidseisen en worden vervangen door nieuwe, in dezelfde stijl als de bestaande houten schermen.

In 2006 en 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo'n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

---