Gemeente Asten


22-06-2006
Week van de vooruitgang 2006

Week van de vooruitgang 2006

Dit jaar vindt van 16 september t/m 22 september de Week van de Vooruitgang plaats. De problemen van het groeiend autoverkeer en de mogelijke alternatieven staan in deze week centraal. In heel Europa worden activiteiten georganiseerd om de voordelen van fietsen, lopen, openbaar vervoer en carpoolen onder de aandacht te brengen. Zie ook de site www.weekvandevooruitgang.nl.

De gemeente Asten staat positief tegenover de Week van de Vooruitgang. Het groeiend autogebruik heeft een aantal nadelige gevolgen zoals milieuvervuiling en verkeersonveilige situaties. Ook worden bedrijven steeds minder goed bereikbaar.
Voor onze eigen medewerkers organiseren we daarom op 18 september een actiedag 'Fietsen naar je werk'. Het is de bedoeling dat die dag zoveel mogelijk ambtenaren op de fiets naar het werk komen. Burgemeester en wethouders geven natuurlijk het goede voorbeeld.

De Astense scholen doen ook mee met de Week van de Vooruitgang. Zij kiezen veelal voor 21 september, de themadag 'Op voeten en fietsen naar school'. Op die dag organiseren de scholen ludieke acties om de kinderen (en ouders!) en het onderwijzend personeel te voet en op de fiets naar school te krijgen. Hierdoor zijn de schoolomgevingen dan autoluw.

De gemeente heeft alle Astense bedrijven met 10 of meer werknemers aangeschreven. Bedrijven die op 18 september een actiedag organiseren die tot doel heeft dat zoveel mogelijk medewerkers die dag op de fiets naar het werk gaan krijgen de mogelijkheid mee te liften met de publiciteit die wij hier aan geven. U kunt het antwoordformulier onder aan de pagina downloaden en terugmailen naar e.geurts@asten.nl. Dit moet uiterlijk 25 augustus bij ons binnen zijn.