Aedes

Deuren open voor de buurt

20 juli 2006

Corporaties kunnen hun deuren openen voor de lokale samenleving op zaterdag 16 september a.s. van 14.00-17.00 uur. Het Oranje Fonds organiseert dan de tweede Landelijke Ontmoetingsdag. Op die dag openen tal van organisaties op 'sociaal gebied' hun deuren voor buurtbewoners.

Het doel van deze dag is divers. Voor buurtbewoners is het een goede manier om (nader) kennis te maken met corporaties en andere organisaties, mensen en activiteiten. En om op de hoogte te raken van de vele goede initiatieven. Daarnaast geeft het bewoners een bijzondere gelegenheid om elkaar écht te ontmoeten.

Corporaties kunnen grofweg op twee manieren meedoen. Ten eerste kunnen ze hun gasten een leuk en aansprekend programma bieden. Ten tweede kunnen ze die dag zelf gastheer spelen door ruimte ter beschikking te stellen aan een andere in de wijk of buurt actieve organisatie, die zelf passend onderdak ontbeert.

Het Oranje Fonds biedt onder meer ondersteuning met pers en publiciteit. Meer informatie op de website van het Oranje Fonds. Aanmelden kan nog tot 31 juli.