Provincie Gelderland

PERSMEDEDELING

|                      |Nr.  |2006-440    |
|                      |Arnhem|6 september  |
|                      |,   |2006      |
RECONSTRUCTIE EN ONDERHOUD AAN N271 RIJKSWEG/JAN J. LUDENLAAN TE MALDEN/MOLENHOEK

De provincie Gelderland voert in het weekend van 16 op 17 september en in de week daarop werkzaamheden uit aan de Jan J. Ludenlaan te Malden/Molenhoek. Er wordt groot onderhoud uitgevoerd op het gedeeelte A73 tot de kruising Sluisweg/Rijksweg. De werkzaamheden worden in 2 fasen uitgevoerd.

Fase 1
In deze fase freest en asfalteert de aannemer de N271 ter hoogte van de aansluiting op de A73. Er wordt gewerkt van zaterdag 16 september 18.00 uur tot zondag 17 september 11.00 uur en van zondag 17 september 22.00 uur tot maandag 18 september 06.00 uur.

Fase 2
In deze fase wordt het gedeelte van de N 271 ten oosten van de aansluiting met de A73 aangepakt. De werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 18 september tot vrijdag 22 september, steeds vanaf 20.00 uur 's avonds tot 6.00 uur de volgende ochtend.

Verkeersmaatregelen:
Om de werkzaamheden veilig te laten verlopen wordt tijdens de avonden/nachten van fase 1 de gehele aansluiting Malden en de N 271 afgesloten. Tussentijds zijn alle wegen gewoon open. Verkeer van en naar Malden, Mook en Groesbeek wordt omgeleid via Nijmegen Dukenburg. Heumen en Overasselt zijn via Grave en de N321 bereikbaar. Tijdens fase 2 blijft de aansluiting op de A 73 open. Verkeer richting Heumen en Overasselt ondervindt geen hinder. Verkeer richting Malden, Mook en Groesbeek en omgekeerd wordt wel omgeleid. De omleidingen zijn hetzelfde als in fase 1. Overdag is de weg gewoon open.