Provincie Zuid-Holland

Prijsvraag Herbestemming brugwachtershuisjes Leidschendam - Voorburg

Op 16 september start de inschrijving voor de prijsvraag "Herbestemming brugwachtershuisjes" in Leidschendam-Voorburg. Omdat het openen en sluiten van de bruggen over de Vliet steeds meer op afstand gebeurt, verliezen de brugwachtershuisjes hun functie. De provincie Zuid-Holland zoekt daarom naar nieuwe invullingen om zo de brugwachtershuisjes als cultureel erfgoed te kunnen behouden.

Er zijn vier brugwachtershuisjes die in de nabije toekomst in aanmerking komen voor een nieuwe bestemming: de abri bij de Nieuwe Tolbrug, het brugwachterhuis van de Oude Tolbrug, de abri bij de Kerkbrug en het brugwachterhuis bij de Wijkerbrug. De brugcomplexen Wijkerbrug, Kerkbrug en Nieuwe Tolbrug zijn rijksmonumenten. De Oude Tolbrug is karakteristiek voor de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, maar nog niet geselecteerd voor bescherming.

De provincie Zuid-Holland nodigt iedere ondernemer, stichting, vereniging of particulier uit om met een concreet idee te komen voor een nieuwe bestemming van de brugwachtershuisjes. De opgave is om een realistisch projectvoorstel in te dienen waarin een initiatief tot de nieuwe bestemming van één of alle vier de brugwachtershuisjes wordt uitgewerkt. Verder moet worden voldaan aan een aantal specifieke wensen.

Zo moet de nieuwe bestemming bijdragen aan een duurzaam behoud en gebruik van de brugwachterhuisjes. Eventuele ontwikkeling van economische activiteiten, zal moeten passen in de stijl van de objecten en de omgeving. Ook vraagt de provincie de deelnemers om de mogelijke (recreatieve) knooppuntfunctie van de brugwachtershuisjes mee te nemen in hun voorstellen. Met het samenkomen van diverse routes zouden de huisjes immers een uitvalbasis voor de ontdekking van de Vliet en de omgeving kunnen zijn.

De voorstellen worden gejureerd door EricLuiten (landschaparchitect, hoogleraar Belvedere aan de TU Delft), Holger de Kat (directeur Architectenbureau De Kat), Alice Güt (deskundige monumentenzorg gemeente Delft, lid provinciale monumentencommissie), Cor Geense (directeur Dienst Beheer Infrastructuur, provincie Zuid-Holland), Tilly Zwartepoorte (wethouder Leidschendam) en Jean Luc Baeriswyl (directeur Mövenpick Hotel Leidschendam-Voorburg en lid commissie Toerisme en recreatie Leidschendam-Voorburg).

Gedeputeerde Lennie Huizer geeft op 16 september om 15.00 uur bij de Nieuwe Tolbrug in Leidschendam het officiële startsein voor de prijsvraag. Ze doet dat tegelijk met de opening vanhet evenement 'Met andere ogen', dat plaatsvindt op 16 en 17 september. Met andere ogen is een beeldendekunstproject van Kunstgebouw, stichting Kunst en Cultuur Zuid-Holland, en wordt gesubsidieerd door de provincie Zuid-Holland. Vijf kunstenaars zijn uitgedaagd om de huisjes op hún manier in de spotlights te zetten.Destart van de projecten Met andere ogen en Herbestemming Brugwachtershuisjessluiten aan bij het evenement Vloot over de Vliet, dat dit jaar in het teken van Mozart staat en waarbij circa dertig historische schepen vanDelft naar Leiden varen.

Vanaf 16 september is informatie over de wedstrijd, het programma van eisen en het inschrijvingsformulier te vinden op www.zuid-holland.nl. Wie meer informatie wil of wil meevaren met Vloot over de Vliet, kan terecht op www.genietvandevliet.nl.

Bron: afdeling Communicatie, telefoon 070 441 66 22