Gemeente Den Haag

Leerlingen van de Haagse mytylschool krijgen de komende maanden basketbaltraining. Dit gebeurt in het kader van een pilotproject van de gemeente Den Haag. De opzet is na te gaan of deze leerlingen kunnen doorstromen naar een reguliere sportvereniging en daarvan lid kunnen worden. Sportwethouder Sander Dekker geeft op zaterdag 16 september om 11.00 uur het startschot voor deze pilot. Dit gebeurt tijdens de Open dag van sportvereniging De Kameleon aan het Veldzicht 20 in Den Haag, die om 09.00 uur begint.

Het pilotproject met de leerlingen van De Piramide is een uitvloeisel van de gemeentelijke nota 'Sporten zonder hindernissen'. Hierin wordt integratie van gehandicapten in de sportwereld bepleit. De leerlingen van De Piramide, die in de leeftijd zijn van dertien tot achttien jaar, krijgen na schooltijd bij Kameleon basketbaltraining van John Ligt. Hij is trainer bij Kameleon en is zelf ook gehandicapt.

Tijdens de bijeenkomst in de accommodatie van Kameleon draagt tv-presentator Jeffrey Huf het estafettestokje van de campagne 'Samen bewegen gewoon doen' over aan basketbaltrainer John Ligt. Het 'estafettestokje' is één van de activiteiten van het project 'Samen bewegen, gewoon doen'. Het doel van het project, waarvan topzeiler Thierry Schmitter fungeert als ambassadeur, is meer gehandicapten aan het sporten te krijgen en om de website www.denhaagenhandicap.nl onder de aandacht te brengen.

De drager van het estafettestokje spant zich persoonlijk een maand lang in mensen met een beperking tot sporten in georganiseerd verband te bewegen. Eerdere dragers van het stokje waren wethouder Jetta Klijnsma, bestuurslid Hans Veldhuizen van de judovereniging Lu Gia Jen, voorzitter Jan van Asten van sportvereniging voor gehandicapten Haag 88, Han van der Vlist van de Inspecteur De Vriesschool en de gehandicapte sporter Utku Canko.