Opening Rembrandt en Uylenburgh, handel in meesterwerken

Museum het rembrandthuis

Persbericht
Rembrandt en Uylenburgh, handel in meesterwerken
16 september - 10 December 2006

Het Rembrandthuis organiseert dit najaar een belangrijke tentoonstelling over Rembrandt en de kunsthandel in de Gouden Eeuw. Niet eerder werd aan dit onderwerp een expositie gewijd. In 1631 verhuisde Rembrandt van Leiden naar Amsterdam. Daar werkte hij vier jaar lang in de schilderswerkplaats van Hendrick Uylenburgh. Het bedrijf van deze kunsthandelaar speelde een sleutelrol in het culturele leven van de 17 eeuw. Gelanceerd door Uylenburgh maakte Rembrandt in korte tijd naam als de belangrijkste portretschilder van zijn tijd. Museum Het Rembrandthuis brengt een groot aantal schilderijen samen die tussen 1625 en 1675 door de firma Uylenburgh zijn verhandeld. Bijna twintig topstukken van Rembrandt en werken van tijdgenoten zoals Govert Flinck, Caspar Netscher en Gerard de Lairesse werpen nieuw licht op de betekenis van deze kunsthandel.

De tentoonstelling Rembrandt en Uylenburgh, handel in meesterwerken gunt de bezoeker een kijkje in het kunstbedrijf van Hendrick en Gerrit Uylenburgh. De periode dat vader en zoon actief waren valt samen met de bloeiperiode van de Nederlandse schilderkunst, de Hollandse Gouden Eeuw. De kunsthandelaar Hendrick Uylenburgh wist in 1631 een enorm talent aan te trekken voor zijn schilderswerkplaats: de 25-jarige Rembrandt van Rijn. Zijn nauwe samenwerking met Rembrandt, die in het huis van Uylenburgh aan de Breestraat (naast het huidige Rembrandthuis!) ging wonen en werken, zou vier jaar duren. Rembrandt vormde een belangrijke factor in het welslagen van de firma, terwijl Uylenburgh voor de jonge schilder eveneens zeer veel betekend heeft. Hier ontmoette Rembrandt zijn geliefde Saskia, de nicht van Hendrick, met wie hij in 1634 trouwde. Vanaf dat moment waren Rembrandt en zijn werkgever aangetrouwde neven.

Hendrick Uylenburgh gaf Rembrandt de gelegenheid zijn schilder- en etsstijl te ontwikkelen. In Leiden had Rembrandt nog geen enkel portret geschilderd, maar in het huis van Uylenburgh maakte hij er circa vijftig, de helft van zijn totale portretproductie. Zijn klantenkring bestond voor een groot deel uit Amsterdamse burgers die tot Uylenburghs doopsgezinde milieu behoorden en diens bedrijf van geld voorzagen. Zelfs nadat Rembrandt voor zichzelf begon in het naastgelegen pand bleven de persoonlijke en zakelijke banden met Uylenburgh bestaan. Zo leende Rembrandt hem in 1640 een aanzienlijke som geld voor kunstaankopen, tegelijk met buurtgenoten Nicolaes van Bambeeck en Agatha Bas. Deze gemeenschappelijke lening aan Uylenburgh resulteerde in een prachtig portret van Agatha door Rembrandt, een van de hoogtepunten van de expositie. Een ander indrukwekkend werk dat te zien is op deze tentoonstelling is Rembrandts 'Man in oosterse dracht'. Dit imposante schilderij stamt uit 1632 en werd vermoedelijk gekocht door een Amsterdamse doopsgezinde koopman die rond deze tijd ook zijn portret door Rembrandt liet schilderen.

Rembrandt werd in 1635 als hoofd van Uylenburghs werkplaats opgevolgd door Govert Flinck, die in de keuze van zijn onderwerpen en in stijl nog lang het voorbeeld van Rembrandt volgde. In het midden van de jaren vijftig werd de leiding van het bedrijf geleidelijk overgenomen door de oudste zoon Gerrit. Evenals zijn vader nam deze jonge schilders in dienst, onder wie Hendrick Fromantiou en Gerard de Lairesse. Gerrit Uylenburgh richtte zich als kunsthandelaar in sterke mate op de buitenlandse markt. Hij had contact met de hofschilder Peter Lely in Londen aan wie hij werk van Caspar Netscher ter verkoop toezond. Bovendien handelde hij in Italiaanse meesters en klassieke beeldhouwwerken. In 1675 raakte Gerrit in financiële problemen, die het einde betekenden van de firma Uylenburgh. De inventaris die werd opgemaakt voor de schuldeisers biedt een prachtige inkijk in de winkelvoorraad, waaronder werken van Rembrandt en de andere schilders die gedurende vijf decennia voor de kunsthandel hadden gewerkt.

De tentoonstelling Rembrandt en Uylenburgh, handel in meesterwerken werpt nieuw licht op dit prominente kunstbedrijf en haar beroemde schilders. Er wordt een representatieve keuze geboden van de productie in de werkplaats van Hendrick en Gerrit Uylenburgh en van de stukken die door hen zijn verhandeld. Rembrandts productie in het atelier van Uylenburgh staat in de tentoonstelling centraal. Bij de tentoonstelling, die tot stand kwam in samenwerking met Dulwich Picture Gallery in Londen, is een catalogus verschenen die wordt uitgegeven door Waanders Uitgeverijen. Bij de entreeprijs is een audiotour inbegrepen en iedere vrijdagavond om 19.00 uur is er een gratis lezing voor bezoekers.

Persconferentie
U bent van harte uitgenodigd voor de persconferentie en voorbezichtiging van de expositie op donderdag 14 september as. om 11.00 in het Rembrandthuis. Aansluitend vindt in de Boekmanzaal van de Stopera de officiële opening door staatssecretaris Karien van Gennip plaats. U kunt zich hiervoor aanmelden via e.schut@rembrandthuis.nl o.v.v. persconferentie.

Beeldmateriaal kunt u downloaden van het persgedeelte van de website van het Rembrandthuis: www.rembrandthuis.nl

Voor meer informatie
Museum Het Rembrandthuis
Afdeling Publiciteit
Jodenbreestraat 4
1011 NK Amsterdam
Tel: 020 5200403
E-mail: fhaijtema@rembrandthuis.nl