Ingezonden persbericht


Uitreiking vijfde Kees Koning Vredesprijs op 16 september

Amsterdam, 11 september 2006 -
Voor de vijfde maal zal de Pacifistisch Socialistische Partij'92 (PSP'92) de Kees Koning Vredesprijs uitreiken. De uitreiking vindt plaats op zaterdag 16 september.

Kees Koning, naar wie de prijs is vernoemd, was een bekend vredesactivist.

Hij voerde actie volgens de 'Ploegschaarbeweging'. Plegers van de ploegschaaracties aanvaarden de volledige
verantwoording van hun daden. Deze en andere acties brachten Kees Koning dan ook jarenlang in de gevangenis. Hij heeft zich zijn hele leven ingezet voor de vrede en was lid van de PSP'92.

Sinds 1998 reikt de PSP'92 tweejaarlijks de Kees Koning vredesprijs uit aan die persoon of groep in Nederland die voldoet aan de volgende criteria.

'de persoon, groep of organisatie heeft activiteiten verricht in of vanuit Nederland, in de periode voor de uitreiking of een aantal jaren aaneen, ter bevordering van ontwapening, het streven tegen oorlogsvoorbereiding en het bevorderen van geweldloosheid.'

WINNAARS KEES KONING VREDESPRIJS TOT OP HEDEN:

1998: Hans Wiebenga

2000: Marriette Moors

2002: Gerard van Alkemade

2004: Franciscaanse Vredeswacht

2006: Musicians without Borders

Musicians without Borders is een internationaal netwerk van muzikanten die de kracht van muziek inzetten voor een vreedzame samenleving. Ze zijn in 1999 in Nederland opgericht tijdens de oorlog in Kosovo. Musicians without borders werkt in veel landen samen met musici en
muziekorganisaties en met lokale en internationale vredes- en mensenrechtenorganisaties. Musicians without Borders organiseert projecten die etnische, culturele en ideologische verschillen overbruggen en die bijdrage aan een cultuur van vrede.

Dit alles heeft de PSP'92 doen besluiten om deze organisatie tot winnaar te verkiezen van de Kees Koning Vredesprijs 2006.

De uitreiking vindt op 16 september plaats in Amsterdam, Huize Lydia (Roelof Hartplein 2), om 14:00 uur.

Naast de uitreiking zal er tevens een forum worden gehouden onder de titel: 'Hoe breng je de vrede dichterbij?' met medewerking van onder andere Aris Kon (PSP'92), Bert Zijlstra (Mediteren voor de Vrede) en de winnaar/s(es) van de Kees Koning Vredesprijs 2006.

U bent allen van harte uitgenodigd.

-------

Noten voor de persIngezonden persbericht