Gemeente Capelle a/d IJssel

Week van de Vooruitgang

Logo Week van de Vooruitgang

In de week van 16 tot en met 22 september 2006 houdt een aantal organisaties op het gebied van milieu, verkeer en vervoer de Week van de Vooruitgang. De ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat ondersteunen de week financieel. De organisatie van de week is in handen van Milieudefensie, in samenwerking met SenterNovem, reizigersvereniging ROVER, de Stichting voor Gedeeld Autogebruik, Campagneburo Fiets naar je Werk en 3VO. Het doel van de themaweek is om iedereen stil te laten staan bij hoe hij of zij naar school en het werk gaat en de gevolgen daarvan. Er zijn activiteiten die bijdragen aan een betere luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, ander weggebruik, beweging en klimaatverandering. De hele week gaat het licht op groen voor lopen, fietsen, openbaar vervoer en zuinig autogebruik.

Tijdens de Week van de Vooruitgang zijn er de volgende landelijke themadagen:

Zondag 17 september - Autovrije dag

Laat de auto eens een dagje staan! Ongeveer 10% van de broeikasgassen die wij produceren, komt door het gebruik van autos. Daarnaast heeft het autogebruik gevolgen voor de lokale luchtkwaliteit, die een directe bedreiging is voor de gezondheid van bewoners. De autovrije dag levert echter meer op dan alleen schone lucht: een autovrije dag geeft de straten voor één dag terug aan kinderen, fietsers en voetgangers. Daarbij geeft het een goede aanleiding om (weer) kennis te maken met vervoer per bus, trein en fiets.

Maandag 18 september - Op de fiets naar je werk

Ga eens fietsen naar je werk! Fietsen is een gemakkelijke manier om je gezondheid te verbeteren en op peil te houden. Door naar je werk te fietsen heb je minder last van stress en ben je minder vaak ziek. Het zorgt voor minder parkeerproblemen rondom het werk en: op de fiets vervuil je niets!

Donderdag 21 september - Op voeten en fietsen naar school

Een reden die ouders vaak aanvoeren om hun kinderen met de auto van en naar school te brengen en halen is dat het voor de kinderen te druk en onveilig is om alleen op de fiets of lopend te gaan. Maar komt die onveiligheid niet doordat diezelfde ouders hun kinderen met de auto brengen en ophalen? Op deze dag komen ouders en kinderen zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school. Afgelopen jaar deden bijna 100.000 kinderen aan de actie mee. In Capelle doet PCBS de Horizon actief aan deze actie mee, maar ouders met kinderen van alle scholen kunnen natuurlijk besluiten om de kinderen lopend of fietsend naar school te brengen.

Structureel minder autogebruik

Naast deze themadagen wil de organisatie achter de Week van de Vooruitgang structurele aandacht vragen voor maatregelen, die leiden tot het terugdringen van het autogebruik.

De gemeente Capelle is op dit gebied met de volgende zaken bezig:
* in het kader van vervoermanagement voor het bedrijventerrein Rivium zijn en worden, in samenwerking met het Parkmanagement Rivium en het Vervoer Coördinatie Centrum Rijnmond (VCCR), diverse activiteiten verricht;

* in het kader van Duurzaam Veilig Verkeer fase 2 en Samen Duurzaam Veilig op Weg worden ouders dringend verzocht en gestimuleerd om de kinderen zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school te brengen. In dit kader zijn en worden diverse (verkeers)acties bij scholen gehouden;

* de gemeente zet zich in voor het behoud en verbeteren van de openbaar vervoerverbindingen;

* jaarlijks wordt in de ambtelijke organisatie, in samenwerking met het VCCR, de fietsactie Op de fiets werkt beter gehouden;
* de medewerkers van onze gemeente kunnen gebruikmaken van de zogenaamde Fietsregeling;

* Op het gebied van gedeeld autogebruik heeft de gemeente sinds 2002 de autodate-organisatie Greenwheels ondersteund door het beschikbaar stellen van drie parkeerplaatsen in de gemeente, te weten aan de Bizetstraat, Stationsplein en Lepelaarsingel.
* Onder andere tijdens de jaarlijkse, landelijke straatspeeldag verleent onze gemeente allerlei diensten om woonstraten of een deel daarvan autovrij te maken in verband met activiteiten. Daarbij worden de nodige hekwerken en (verkeers)borden ter beschikking gesteld. Dit geldt ook voor buurtfeesten.

Wie meer wil weten over de acties van de Week van de Vooruitgang en de organisaties erachter kan de internetsite www.weekvandevooruitgang.nl bezoeken.