Wandelen en fietsen in Ooijpolder en Duffelt met Waterschap Rivierenland (persbericht) (13-09-2006)

Water geeft vorm aan ons land en beïnvloedt ons doen en laten. Dit kan op 16 september ervaren worden door deel te nemen aan een unieke wandel- en fietstocht in de Ooijpolder en het aangrenzende Duitse gebied De Duffelt. Waterschap Rivierenland organiseert deze tocht in het kader van de `Groene maand'. De start is om 10.00 uur bij huiskamercafé Oortjeshekken aan de Erlecomsedam.

Een deskundige gids ontvangt fietsers en wandelaars in Oortjeshekken, waar hij in het kort iets vertelt over het waterschapswerk. Daarna kan gekozen worden tussen een wandeltocht of een fietsroute. Voor beide is een duidelijke beschrijving aanwezig. Langs de route staan bovendien bordjes.

Wandelen
De wandeltocht is ongeveer 10 kilometer lang en voert langs vele markante plaatsen in de Ooijpolder. De routebeschrijving brengt daarbij aspecten rondom de waterhuishouding in het gebied onder de aandacht. Ook laat het waterschap de recente maatregelen zien die het heeft getroffen om ook de komende jaren het water voldoende ruimte te kunnen bieden.

Fietsen
De fietstocht heeft een maximale lengte van 34 kilometer, maar kan naar keuze worden ingekort tot 25 of 18 kilometer. De tocht voert deels door het aangrenzende Duitse gebied De Duffelt dat met de Ooijpolder op het gebied van water één geheel vormt. Onderweg krijgen de fietsers een goed beeld van het afwisselende landschap, de natuur en de cultuur van beide gebiedsdelen.

Hollandsch-Duitsch gemaal
Om in Hollands-Duitse sferen te blijven, biedt het waterschap ook de mogelijkheid om aansluitend een bezoek te brengen aan het Hollandsch-Duitsch gemaal aan de Ooijse bandijk in Nijmegen, dat voor deze gelegenheid `s middags open is.