Vereniging Milieudefensie

Aankondiging voor de pers 17-22 sept 2006

Vierde Week van de Vooruitgang: Nederlanders zetten zich in voor minder autogebruik

Amsterdam, 13 september 2006 --- Wonen op een plek waar de lucht schoon en gezond is, de straat een veilige plek om te fietsen en te spelen, waar een bus of deelauto binnen handbereik is. Dat is waar tienduizenden mensen zich tijdens de vierde Week van de Vooruitgang van 16 tot en met 22 september voor inzetten. In ruim 320 gemeenten organiseren politici, ambtenaren en bewoners activiteiten om lopen, fietsen, openbaar vervoer en zuinig gebruik van de auto te promoten.

Het toenemend autoverkeer leidt tot steeds meer problemen. Luchtvervuiling door het verkeer eist jaarlijks duizenden slachtoffers. Buitenspelen op straat en zelf naar school fietsen is voor veel kinderen onveilig. Bewoners, organisaties en gemeenten slaan daarom de handen ineen en laten een week lang zien dat het ook anders kan. De vierde Week van de Vooruitgang zet daarom mens- en milieuvriendelijke manieren van vervoer in het zonnetje.

Om minder autoverkeer ook op langere termijn te stimuleren, is steun van de overheid hard nodig. Gemeenten moeten zorgen voor autoluwe binnensteden en woonwijken, goede fietsvoorzieningen en autodeellocaties. Het rijk moet de automobiliteit een halt toe roepen, door te stoppen met de aanleg van nog meer wegen en te investeren in openbaar vervoer.

Het programma van de Week van de Vooruitgang bestaat uit De Autovrije Dag (17/9), Fiets naar je werk (18/9), Op Voeten en Fietsen naar School (21/9), Het Nieuwe Rijden (22/9), OV Tournee (16-22/9), Autodelen doe je zo! (16-22/9). Er vinden zo'n 800 activiteiten plaats in meer 320 gemeenten. Kijk voor een overzicht op: www.weekvandevooruitgang.nl.

De Week van de Vooruitgang wil duurzame mobiliteit op zo veel mogelijk plaatsen op de politieke agenda krijgen en is onderdeel van de 'European Mobility Week'. Dit jaar is het thema klimaatverandering. Want de uitstoot van klimaatveranderende broeikasgassen door autoverkeer neemt zowel in Nederland als in Europa gestaag toe. In heel Europa staan meer dan duizend steden in het teken van duurzame mobiliteit.
---