Ministerie lnv

http://www.minlnv.nl

nr. 138 13 september 2006

Minister veerman geeft uitstel uitrijden mest op klei en veen

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verlengt de uitrijdperiode van dierlijke mest op klei- en veengronden met vijf dagen tot en met 20 september.

Hierdoor kunnen ondernemers afwijken van het Besluit gebruik meststoffen. Dit besluit bepaalt dat er een uitrijverbod voor mest is in de periode van 16 september tot en met 31 januari op grasland dat ligt op kleigrond of veengrond.

Als gevolg van extreme droogte in juli en extreme regenval in augustus kon er op grasland bijna geen mest worden uitgereden. Omdat klei- en veengronden minder snel drogen dan zand- en lössgronden, heeft Veerman besloten om de uitrijdperiode voor klei en veen met vijf dagen te verlengen.

NOOT voor de redactie (