---


Landelijke VVD-Kandidatendag in Eindhoven

Berkel-Enschot, 15 september 2006. Op zaterdag 16 september zal Mark Rutte tijdens de VVD-kandidatendag in Eindhoven het landelijke VVD-verkiezingsprogramma toelichten. Ook zullen de VVD-kandidaten, waaronder ministers Kamp en Verdonk zich presenteren aan de aanwezigen.

Op 8 september is de VVD-ledenraadpleging voor de definitieve kandidatenlijst voor Tweede Kamer-verkiezingen van start gegaan. De leden van de VVD mogen tot 18 september hun stem uitbrengen voor de definitieve kieslijst. De VVD organiseert daarom op zaterdag 16 september in Cocagne Eindhoven Dorint Sofitel (aanvang 13.00) de derde en laatste landelijke kandidatendag. Kandidaten kunnen zich aan leden voorstellen en leden kunnen hun vragen stellen aan de kandidaten.

Voorafgaand aan de kandidatendag wordt om 09.30 het conceptverkiezingsprogramma gepresenteerd aan Onno Hoes, de lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezing in 2007. Aansluitend is er discussie over het conceptprogramma.

Beiden activiteiten, zowel de kandidatendag als het debat over het conceptverkiezingsprogramma zijn voor publiek toegankelijk.


Noot voor de redactie,