Gemeente Spijkenisse


Kleurrijke wervingscampagne nieuwe burgemeester Spijkenisse

15 september 2006

Kleur
"Ongebruikelijk. Onorthodox. Hmmm... Toch wel ludiek!" Wisselende reacties in eigen kring begeleiden de start van een wervingscampagne van de gemeente Spijkenisse voor een nieuwe burgemeester.

In een grote advertentie in de zaterdageditie van de Volkskrant van 16 september en enkele dagen later in het vakblad voor de overheid Binnenlands Bestuur vraagt de gemeente Spijkenisse aandacht voor de belangrijkste vacature van de afgelopen tien jaar, die van de burgemeester.

De werving van een burgemeester is een uiterst serieuze aangelegenheid, die door de Commissaris van de Koningin naar buiten wordt gebracht in de vorm van een even serieuze advertentie in de Staatscourant. Helaas heeft dat bij de sollicitatieprocedure van de burgemeester van Spijkenisse eerder dit jaar te weinig respons opgeleverd om een keuze te maken.

Slechts vijf gegadigden meldden zich voor de fraaie burgemeesterspost in Spijkenisse, met z'n 75.000 inwoners. In overleg met minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Commissaris van de Koningin de heer Fransen besloot men tot opschorting van de procedure.

Dat gebeurt ons geen tweede keer, was de gedachte achter het besluit van Spijkenisse om de officiële werving aan te vullen met een eigen geluid. Na overleg met de Provincie Zuid-Holland werd ingestemd met een aanvullende wervingscampagne met een `couleur locale'.

De advertentie van de Provincie staat vrijdag 15 september in de Staatscourant; de gemeentelijke advertentie verschijnt een dag later. Deze wordt zaterdagmorgen 16 september vanaf 7 uur nog aangevuld met een speciale website, www.geefspijkenissekleur.nl. Hierop vindt de bezoeker meer informatie over de stad. Bovendien is op deze website een promotiefilm te zien, waarin de huidige burgervader Jan Broekhuis vertelt waarom potentiële kandidaten voor het burgemeesterschap in Spijkenisse zouden moeten kiezen.

Met de eigen wervingscampagne wil Spijkenisse belangstellenden een beter beeld geven van de stad, die nog altijd kampt met een aantal vooroordelen. "We draaien er niet omheen: te vaak lezen we dat Spijkenisse een kleurloze stad is. Maar elke inwoner van deze stad weet dat dit niet zo is", is er onder meer te lezen in de advertentie, die als opvallende blikvanger een kleurplaat van Spijkenisse bevat.

"We willen met de advertentie laten zien dat het imago achter de werkelijkheid aan loopt", verklaart burgemeester Broekhuis het bijzondere initiatief. "Bewoners van Spijkenisse zijn juist heel tevreden met hun woon- en leefomgeving. Bovendien staat er de komende jaren hier veel te gebeuren. Een nieuwe burgemeester krijgt hier echt de kans om een stempel op de verdere ontwikkeling van de stad te drukken."

De gemeente wil de komende jaren vooral investeren in het welzijn van de inwoners, meldt de advertentie. Meer differentiatie in nieuwbouw en versterking van het voorzieningenniveau zijn de pijlers onder het gemeentebeleid voor de komende periode.

De sollicitatieprocedure loopt tot 6 oktober.