Ingezonden persbericht

Embargo tot 16 september 14.00 uur

Voorlichting Veilig op Weg : minder ongevallen met vrachtauto s

Het voorlichtingsproject Veilig op Weg. Zorg dat je gezien wordt! levert een substantiële bijdrage aan de verkeersveiligheid van kinderen in het basisonderwijs. In de afgelopen 10 jaar kregen bijna 200.000 kinderen les over het omgaan met grote weggebruikers. Het aantal jeugdige verkeersslachtoffers als gevolg van ongevallen met rechtsafslaande vrachtauto s daalde in deze periode met 40%.

Verkeersongevallen ontstaan in veel gevallen door menselijke fouten. Kennisoverdracht zoals bijvoorbeeld in de vorm van voorlichtingslessen op basisscholen verschaft inzicht en leert kinderen hoe ze veilig kunnen fietsen en lopen als ze te maken krijgen met grote voertuigen. Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat: Het is goed dat TLN nu al tien jaar zijn best doet om kinderen tussen 7 en 11 jaar bewust te maken van het gevaar van vrachtauto s in het verkeer. Bijna 200.000 kinderen weten daardoor bijvoorbeeld dat ze nooit vlak achter een vrachtauto moeten lopen .

Veilig op Weg is een project van vrijwilligers dat inmiddels tien jaar bestaat. Leden van Transport en Logistiek Nederland en vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland bezoeken zo jaarlijks bijna 200 basisscholen in het hele land om kinderen beter te leren omgaan met vrachtauto s in het verkeer. Kinderen kunnen daarbij ook een kijkje nemen in de vrachtauto.

De lessen van Veilig op Weg zijn gebaseerd op vier essentiële vuistregels:
* Loop nooit vlak voor of achter een vrachtauto langs
* Stop altijd voor de stopstreep
* Gaat de vrachtauto de bocht om, blijf dan rechts en ruim erachter
* Zorg dat jij de chauffeur ziet, dan kan hij jou ook zien

Veilig op Weg is een project van TLN in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland.Ingezonden persbericht