Stadsdeel ZuiderAmstel Amsterdam


ZuiderAmstel drie gemeentelijke monumenten rijker

Het waterbouwkundig complex aan de Amsteldijk, het Spinozalyceum en de Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert krijgen de status van gemeentelijk monument. Dat heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel ZuiderAmstel besloten.

Waterbouwkundig complex Amsteldijk
Het waterbouwkundig complex aan de Amsteldijk bestaat uit het gemaal Stadwijck, de Zorgvliedschutsluis, de vaste brug 424 en twee identieke woonhuizen voor de sluiswachter en de machinist van het gemaal. Als gevolg van de uitbreidingsplannen voor Amsterdam Zuid moest het oude gemaal - op de plek van het huidige Meerhuizenplein- wijken. Berlage heeft toen in zijn Plan Zuid van 1915 de nieuwe voorziening voor de waterhuishouding opgenomen. Het gehele complex, een ontwerp van de dienst Publieke Werken, is binnen drie jaar gebouwd. A.J. Westerman (`huisarchitect' van de dienst Publieke Werken) is verantwoordelijk voor de architectonische uitwerking van het gemaalgebouw en waarschijnlijk ook van de woonhuizen. Zijn collega P.L. Kramer heeft het ontwerp gemaakt voor de vaste brug 424. Het totale complex geldt als `uiterst bijzonder', de Commissie voor Welstand en Monumenten meent zelfs dat het in aanmerking komt voor de status van Rijksmonument.

Spinozalyceum
Stadsarchitect J. Leupen is verantwoordelijk voor het ontwerp van het Spinozalyceum (1957) aan de Peter van Anrooystraat 8. Dit geldt als een van de belangrijkste werken van deze stadsarchitect. Het ontwerp is speciaal toegesneden op het middelbaar Daltononderwijs. De principes van deze stroming met zelfstandige werkplekken en tussenlokalen heeft Leupen tot uitdrukking gebracht in een ontwerp met een open trappenhal, met lange, helder verlichte gangen en met een bijzondere aularuimte. Daarnaast zijn de monumentale wandschildering van Albert Muis in de hal en de mozaïekwerken in de toegangsportaal van de onlangs overleden kunstenaar Nicolaas Wijnberg van grote waarde. Ook de ligging van het Spynozalyceum aan het water heeft de architect in zijn ontwerp goed uitgebuit, oordelen Commissie voor Welstand en Monumenten en Bureau Monumenten & Archeologie.

Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert
Architect M. Duintjer is de ontwerper van de Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert (1963) aan de De Cuserstraat 3. Ook dit architectonische ontwerp wordt door de eerdergenoemde deskundigen gewaardeerd als van zeer hoog niveau. Het wordt zelfs beschouwd als een van de belangrijkste werken van Duintjer, die op nationaal niveau in hoog aanzien stond.
De opzet van deze school bestaat uit een lange gang met werknissen op de noordzijde en lokalen aan de zuidzijde. In het midden daarvan bevindt zich de entreepartij met in het verlengde daarvan een in het water uitlopende aula. Bijzonder aan dit werk van Duintjer is ook de gevel. Aan de straatzijde oogt die gesloten, aan de waterzijde is de gevel geheel van glas.

Beide schoolgebouwen stonden al langer op een lijst van Amsterdamse scholen die volgens Bureau Monumenten & Archeologie in aanmerking komen voor status van gemeentelijk monument. In stadsdeel ZuiderAmstel staan tien scholen op deze zogeheten `scholenselectie periode 1850-1965'. ZuiderAmstel wilde eigenlijk pas volgend jaar voor deze tien gebouwen de gemeentelijke monumentenprocedure starten. Vanwege verbouwingsplannen van beide scholen is besloten de aanwijzingsprocedure te vervroegen.