Gemeente Smallingerland

Gemeente werkt met minder ambtenaren dan gemiddeld 22 september 2006

Een recent uitgevoerde vergelijking tussen gemeenten door bureau Berenschot laat zien dat Smallingerland haar werk met minder ambtenaren per 1000 inwoners doet dan gemiddeld in Nederland. Onze gemeente doet het werk met 7 formatieplaatsen per 1000 inwoners tegen 8,2 formatieplaatsen voor gemeenten die ongeveer net zoveel inwoners hebben. Het gemiddelde van alle onderzochte gemeenten ligt op 7,3 formatieplaatsen per 1000 inwoners.

Berenschot keek naar de hoofdtaken van gemeenten en berekende daarbij ook het zogenaamde ânetto ambtelijk apparaatâ. De correctie vindt plaats om de kern van de activiteiten van de gemeente (die de gemeente dus zelf doet) te kunnen vergelijken.

Als de gewone uitvoerende taken eruit gefilterd zijn, blijkt dat onze gemeente het doet met 2,9 formatieplaatsen per 1000 inwoners tegen gemiddeld 4,1 van gemeenten die net zo groot zijn. Het gemiddelde van alle onderzochte gemeenten is overigens ook 4,1.

Het komt het erop neer dat Smallingerland een reeks lokale overheidstaken behartigt met 29% minder formatie dan gemiddeld in Nederland. De winst is, omgerekend, zoân 40 medewerkers. Dat is voor Berenschot aanleiding om Smallingerland een 'best practice vermelding' toe te kennen.