Het Kabinet der Koningin deelt mede

RVD/DG
Rubriek: Binnenland
Datum en tijd: 22-09-2006 17:45

Origineel persbericht.

RIJKSVOORLICHTINGSDIENST
22 september 2006

Het Kabinet der Koningin deelt mede:

Hare Majesteit de Koningin heeft hedenmiddag, vrijdag 22 september 2006, dr. P. Winsemius met ingang van datum van zijn beëdiging benoemd tot minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Hare Majesteit de Koningin heeft de terbeschikkingstelling door drs. P.L.B.A. van Geel van zijn functie als staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, niet aanvaard.

RVD, 22.09.2006, 17.45 uur.