Gemeente Gilze en Rijen


* College akkoord met oprichting netwerk jeugdhulpverlening 12+
22 september 2006
<:gw_span>

College akkoord met oprichting netwerk jeugdhulpverlening 12+

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het oprichten van een netwerk jeugdhulpverlening voor jeugdigen van twaalf jaar en ouder. Het netwerk heeft tot doel problemen bij jongeren preventief te signaleren en de toeleiding naar zorg en de coördinatie hiervan te organiseren.

Doordat de gemeente Gilze en Rijen geen scholen voor voortgezet onderwijs kent, is het zicht op de jongeren - ze volgen onderwijs in Breda, Oosterhout, Dongen en Tilburg - versnipperd geraakt. Door samen te werken met partijen die met de jeugd uit onze gemeente te maken hebben, hoopt het college weer wat meer zicht op de problemen van jongeren te krijgen.

In het netwerk zal worden samengewerkt met scholen voor voortgezet onderwijs, GGD, GGZ, Bureau Halt, Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW), Bureau Jeugdzaken, politie en leerplicht.

De gemeente laat de coördinatie van het netwerk uitvoeren door het IMW Tilburg.

Sinds september 2004 is in de gemeente al een netwerk jeugdhulpverlening voor jeugdigen van twaalf jaar en jonger actief.