Nieuwe cursus over invloed internet op cultuur

Open universiteit nederland

http://www.ou.nl

De Open Universiteit Nederland start met de bijzondere nieuwe cursus 'Webcultuur: creatieve technologie voor internet'. De universitaire cursus gaat in op de wijze waarop internet het dagelijks leven beïnvloedt en hoe daardoor nieuwe gedragswijzen, nieuwe subculturen en nieuwe vormen van creativiteit ontstaan.

Invloed op gedrag, cultuur en communicatie
Internet is veel meer dan een netwerk tussen computers. De cursus Webcultuur gaat in op dat 'meer'. Internet heeft grote invloed op onze hedendaagse cultuur en sociale structuur. Invloeden waarvan we de gevolgen op termijn nog niet allemaal overzien, maar waar we niet om heen kunnen. De cursus geeft niet alleen een brede visie op webcultuur, maar geeft ook de basisvaardigheden om zelf in die cultuur en sociale structuur te experimenteren en te participeren. Dat gebeurt al op ruime schaal. Zo maken de Volkskrant en het NRC het mogelijk om weblogs te beginnen, zodat lezers eigen journalistiek kunnen bedrijven.

Tweedeling
De cursus Webcultuur kent een tweedeling. In het 'cultuurdeel' staat de wijze waarop internet de communicatie tussen mensen beïnvloedt centraal en komen onderwerpen als communicatiemodellen, mediatheorie, semiotiek, usability en gebruik aan bod. Het technologische deel van de cursus behandelt materiële zaken, zoals de structuur van internet, technieken voor het bouwen van sites en nieuwe toepassingen voor gebruikers zoals 'bloggen'.
De cursus is bedoeld voor amateurs en professionals in informatica, communicatie, cultuur en psychologie. Om de cursus Webcultuur te bestuderen is geen specifieke informaticavoorkennis nodig. Voor iedereen die (goed) overweg kan met een PC is de cursus goed te volgen. Deelnemers gaan zelf aan de slag en experimenteren onder andere met het zelf bouwen van websites. Inschrijven is per direct en op elk moment van het jaar mogelijk.

De cursus kan geheel zelfstandig worden bestudeerd. Het cursusmateriaal bestaat uit drie cursusboeken en is speciaal ontwikkeld voor zelfstudie. Het is belangrijk om tijdens de studie toegang tot internet te hebben, zodat voorbeelden direct opgezocht kunnen worden. Er is een licentie beschikbaar voor MAMBO/JOOMLA, een open source omgeving waarmee eenvoudig een website kan worden gemaakt.

Meer informatie over de cursus 'Webcultuur: creatieve technologie voor internet' is te vinden op www.ou.nl/webcultuur.