Ingezonden persbericht


Postbus 75508 Persbericht 1070 AM Amsterdam T (020) 570 05 38

Nieuw Fonds op Naam voor KWF Kankerbestrijding

Amsterdam, 22 september 2006 ­ KWF Kankerbestrijding is verheugd over de oprichting van een nieuw Fonds op Naam*. De oprichters hebben het fonds specifiek bestemd voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kanker naar de ziekte van Kahler. De ziekte van Kahler is een vorm van beenmergkanker.
Uit dit fonds kan KWF Kankerbestrijding een belangrijk deel van het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Kahler financieren. Op dit moment is het fonds het dertiende Fonds op Naam van KWF Kankerbestrijding.
*Een Fonds op Naam is een bij leven of door middel van een testament opgericht fonds met een minimum van 50.000 waarvan KWF Kankerbestrijding het eigendom heeft. Met het Fonds op Naam biedt KWF Kankerbestrijding particulieren, stichtingen en bedrijven de mogelijkheid om een eigen fonds te stichten: een fonds met een bepaalde doelstelling op het gebied van de kankerbestrijding in Nederland. Op deze manier kunnen mensen voor een groot aantal jaren een familienaam, een naam van een overleden dierbare of een bedrijfsnaam aan het werk van KWF Kankerbestrijding blijven verbinden.
De oprichter van het Fonds bepaalt naar welk deelgebied de steun gaat, bijvoorbeeld naar onderzoek betreffende nieuwe behandelingsmethoden of ondersteuning van patiëntenorganisaties. Daarnaast kan een fonds bedoeld zijn om studiebeurzen beschikbaar te stellen aan jonge onderzoekers of artsen die zich willen specialiseren op het gebied van kanker.

Uit dankbaarheid voor de oprichting van het fonds heeft KWF Kankerbestrijding de oprichters van het fonds het beeldje `Struggle for life' overhandigd, afkomstig van beeldhouwster Renée van Leusden.Ingezonden persbericht