Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Persbericht, 22 september 2006.

Carlo Heip nieuwe directeur NIOZ

Nieuwe NIOZ-directeur versterkt samenwerking fundamenteel zeeonderzoek

Prof. dr. Carlo Heip treedt op 1 oktober aan als algemeen directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel. Heip blijft daarnaast directeur van het NIOO-Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie (CEME) in Yerseke. De bioloog combineert deze functies in het kader van het samenwerkingsverband dat het NIOZ en het NIOO (Nederlands Instituut voor Ecologie) onlangs aangingen. Daarmee willen NIOZ en NIOO hun topposities in het fundamentele zeeonderzoek versterken.

Carlo Heip (1945) geniet in het zeeonderzoek een internationale reputatie als wetenschapper en als manager. Hij is auteur van meer dan honderd wetenschappelijke publicaties en lid van de redactieraad van elf internationale wetenschappelijke tijdschriften. Hij is als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Gent. Zijn specialismen zijn ecologie van bodemorganismen en de wereldwijde biodiversiteitproblematiek.

Heip leidde ruim veertig fundamentele en toegepaste onderzoeksprojecten van Nederlandse en Belgische overheden. Hij coördineerde zeven grote projecten van de Europese Unie. Tegenwoordig leidt hij het Europese Excellente Netwerk Marine Biodiversity and Ecosystems Functioning (MarBEF), waar het NIOZ en het NIOO beide aan deelnemen. Sinds 1992 is Heip directeur van het NIOO-CEME. Van 1987 tot 1992 was hij al directeur van de voorloper daarvan, het Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek in Yerseke.


*** NIOZ en NIOO ***
Het NIOZ, waar hij in oktober de leiding overneemt, is een wetenschappelijk expertisecentrum voor zeeën en oceanen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het NIOO, waar het CEME onder valt, is het grootste onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het NIOZ en het NIOO werken al jaren nauw samen. Onlangs besloten ze een gezamenlijk onderzoeksprogramma te ontwikkelen onder de naam Nederlandse Combinatie voor Fundamenteel Onderzoek van Kust en Zee (FOKUZ). Het NIOZ is een breed oceanografisch instituut met de fysica, chemie, biologie en geologie als belangrijke onderzoekspijlers. Bij het NIOO ligt het accent op de ecologie van zowel het land als van zoet- en zoutwatergebieden en spelen andere disciplines een ondersteunende rol.


*** Wetenschappelijke strategie ***
Als NIOZ-directeur streeft Heip ernaar om de wereldtoppositie van het instituut vast te houden en, waar nodig, te verbeteren. Met een duidelijke wetenschappelijke strategie en meer (nationale) structuur gaat dat volgens hem zeker lukken. Behalve van FOKUZ verwacht Heip veel van samenwerkingsverbanden met partners als de universiteiten en het bedrijfsleven en de nieuwe instellingen Wageningen IMARES en het Delta Instituut.

Ook wil Heip zeeonderzoek aantrekkelijker maken voor jonge onderzoekers. 'We moeten het maatschappelijke belang van ons onderzoek goed onderkennen en voortdurend onder de aandacht brengen van lokale en nationale overheden en het brede, geïnteresseerde publiek', vindt hij. 'Ook moeten we Europees en intercontinentaal volop aanwezig zijn. Ik hoop verder dat we een grotere rol kunnen spelen in het opleiden van jonge mensen, vooral uit ontwikkelingslanden. Dat is echt nodig voor een gezonde ontwikkeling van onze zeeën en oceanen op de lange termijn.'


---
Noot voor de redactie,