Tillen van zware apparatuur bij bezorging kan beter

Uneto-vni

Initiatief van UNETO-VNI en OFE Detailhandel

Zoetermeer, 22 september 2006

Verkeerd tillen van zware apparatuur zoals wasmachines kan rugklachten vooroorzaken. UNETO-VNI voert een actief beleid om dit tegen te gaan. Onlangs is door UNETO-VNI in samenwerking met het Hoofdbedrijfschap Detailhandel een onderzoek uitgevoerd om de knelpunten bij de bezorging van zware apparaten (wit-, bruin- en grijsgoed) in kaart te brengen. Daaruit bleek onder meer dat klachten te voorkomen zijn door op de juiste manier te tillen. OFE Detailhandel heeft in samenwerking met UNETO-VNI een dvd gemaakt waarop verschillende tiltechnieken worden uitgelegd en getoond. De dvd wordt nu onder alle aangesloten bedrijven in de detailhandelsbranche verspreid.

Zowel leidinggevenden als bezorgers ervaren over het algemeen geen bijzondere tilproblemen, zo blijkt uit het onderzoek. Er blijkt nog wel heel wat te verbeteren in specifieke tilsituaties. Het onderzoek geeft zes oplossingen aan om het tilwerk te verbeteren en toekomstige problemen te voorkomen. UNETO-VNI heeft de aanbevelingen overgenomen en zorgt ervoor dat die bij de werkgevers en werknemers in de branche bekend worden gemaakt.


1. Breng de bezorgsituatie al bij de verkoop in beeld;
2. Zorg voor de juist tilinstructies;

3. Haal bij het uitpakken van een zwaar televisietoestel de verpakking van het toestel en til het toestel niet uit de doos;

4. Gebruik een tilbeugel en laat deze door leveranciers waar mogelijk verder verbeteren;
5. Zorg voor een steekwagen voor het horizontale vervoer tussen de bezorgauto en de woning;

6. Vraag de klant vooraf om de looproute vrij te maken van obstakels.

Voorts is het voor de ondernemer van belang om over een recente Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RIE) te beschikken, waarin aandacht aan tillen wordt gegeven.

Het opleidings- en ontwikkelingsfonds OFE Detailhandel heeft in samenwerking met UNETO-VNI voor de werkgevers en werknemers een instructiefilm gemaakt, waarin wordt weergegeven hoe het beste kan worden omgegaan met zware werkzaamheden. Deze instructiefilm is een uniek initiatief van OFE Detailhandel en de werkgeversorganisatie UNETO-VNI die als voorbeeld kan dienen voor andere brancheorganisaties. De instructiefilm zal ook gebruikt worden in de cursus 'Fysieke belasting: tillen en dragen', die medewerkers van aangesloten bedrijven kosteloos bij OFE Detailhandel kunnen volgen.

UNETO-VNI heeft de Arbeidsinspectie geïnformeerd over de resultaten, zodat zij daar tijdens inspecties rekening mee kan houden. De Arbeidsinspectie zal in de periode van september 2006 tot en met juni 2007 zo'n 500 bedrijven in de branche bezoeken. De aandacht zal dan specifiek zijn gericht op de werkwijze bij het laden en lossen.

Verder heeft UNETO-VNI de nationale en internationale leveranciers gevraagd om bij nieuwe productontwikkeling het gewicht van zware apparaten te reduceren en ze altijd van goede handgrepen te voorzien, zodat de grip bij het tillen wordt verbeterd. Daarnaast wil UNETO-VNI de ontwikkeling van een verbeterde tilbeugel stimuleren.

Elektrotechnische detailhandelsbedrijven kunnen de dvd 'Wees slim. Til goed!' kosteloos verkrijgen via OFE Detailhandel te Woerden.

/// einde persbericht ////