Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LBActualiteiten, nr. 28 - 2006

Periodieken, 22-09-2006

Informatie van de LNV-attachés, de LNV-vertegenwoordiging in het
buitenland.
---

LBActualiteiten, nr. 28 - 2006
Periodieken, 22-09-2006 (PDF, 163 kB)
Voor downloaden van PDF-bestanden:
Zie het origineel

LBActualiteiten
Wekelijkse informatie van de LNV-Vertegenwoordiging Buitenland
Jaargang 16, 22 september 2006, nummer 28

Inhoudsopgave

Multilaterale landbouwpolitieke ontwikkelingen 5
Denemarken, Spanje

Nationale landbouwpolitieke aangelegenheden 5
België, Denemarken, Frankrijk, Ierland, Verenigd Koninkrijk

Economische en handelsaangelegenheden 8
België, Spanje, Mexico, Turkije

Agro-industrie 10
Portugal, Verenigd Koninkrijk

Grond- en pachtzaken 11
Denemarken

Akker- en tuinbouw 12
Portugal, Spanje

Veehouderij en zuivel 14
België, Denemarken, Frankrijk, Ierland, Spanje, Turkije

Visserij en aquacultuur 19
België, Spanje, Verenigd Koninkrijk

Voedings- en kwaliteitsaangelegenheden 24
Spanje, Turkije

Veterinaire aangelegenheden 25
België, Spanje, Turkije:, Verenigd Koninkrijk

Natuur, bos, landschaps- en faunabeheer 29
België, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Turkije

Milieuaangelegenheden 32
Frankrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk