Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

01-09-2006

WetenWeek 2006: 'Gebruik je energie'
Dit jaar wordt de WetenWeek gehouden van 18 tot en met 25 oktober. Universiteiten, bedrijven, musea en diverse kennisinstellingen presenteren zich dan weer aan het Nederlandse publiek met lezingen, demonstraties, rondleidingen, proefjes, spelletjes en nog veel meer. Er zijn speciale programma's voor kinderen. Het thema van de Week is dit jaar 'Gebruik je energie'.

De WetenWeek wordt georganiseerd onder auspiciën van Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie, en wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De KNAW steunt de WetenWeek en een aantal van haar instituten doet dit jaar mee:
22 oktober 2006
WetenWeek 2006: Hoe energetisch zijn je ogen?
Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (NIN-KNAW), Amsterdam

22 oktober 2006
WetenWeek 2006: Hersenen en energie
Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (NIN-KNAW), Amsterdam

22 oktober 2006
WetenWeek 2006: Bespaar energie op het Meertens Instituut Meertens Instituut KNAW, Amsterdam

Voor meer informatie zie www.wetenweek.nl