Gemeente Leeuwarden

PERSUITNODIGING:

Ondertekening Overeenkomst Wegwerkzaamheden Leeuwarden


Op 18 oktober, tijdens de eerstvolgende vergadering van het Verenigd Bedrijfsleven Leeuwarden (VBL), ondertekent loco-burgemeester Gerrit Krol de Overeenkomst Wegwerkzaamheden Leeuwarden. Deze overeenkomst tussen de gemeente en het Verenigd Bedrijfsleven Leeuwarden is opgesteld om te komen tot een goede overlegstructuur over de wegwerkzaamheden die de komende jaren in de binnenstad staan gepland.

Gemeente en Verenigd Bedrijfsleven Leeuwarden leggen in deze overeenkomst duidelijke afspraken vast over overlegfrequentie, informatieverstrekking en onderlinge verplichtingen.

U bent van harte uitgenodigd bij de ondertekening en de bijbehorende korte persconferentie aanwezig te zijn.

Woensdag 18 oktober in De Koperen Tuin in de Prinsentuin, 14.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de perstelefoon van de gemeente Leeuwarden: (058) 233 40 02.