Gemeente Leeuwarden

Driehonderd euro voor winnaar afvalloterij MTV-wijk

De tweede afvalloterij in de Muziek-, Transvaal- en Vogelwijk (MTV-wijk) is gewonnen door de familie Yestra- de Boer, Mozartstraat 32, Leeuwarden. Zij ontvangen op woensdag 18 oktober 2006 om 12.00 uur een prijs van 300 euro uit handen van milieuwethouder Yvonne Bleize. Familie Yestra-de Boer heeft deze prijs gewonnen door hun afval zo goed mogelijk te scheiden en door mee te doen aan de afvalloterij. Het gewonnen bedrag is net zoveel als een meerpersoonshuishouden in 2006 betaalt aan afvalstoffenheffing.

Voor de afvalloterij konden alle huishoudens in de MTV-wijk een label aan hun grijze container of huisvuilzak vastmaken en aanbieden. Uit de aangeboden containers en huisvuilzakken zijn er tien willekeurig gekozen en opgehaald door Omrin. De containers en huisvuilzakken zijn omgekeerd om te kijken wat er in zit. De container van familie Yestra-de Boer bevatte als enige niets wat hier niet in thuishoorde. Zij hadden hun afval van de tien gegadigden als beste gescheiden.

De afvalloterij is een onderdeel van de weddenschap die de MTV-wijk op 21 november 2005 met de gemeente is aangegaan. Om de weddenschap te winnen moeten inwoners van de MTV-wijk in een jaar tijd 12,5% minder restafval (afval in de grijze minicontainer of in de vuilniszak) maken. Alle inwoners van de MTV-wijk kunnen meehelpen om de weddenschap te winnen door het afval goed te scheiden. Lukt dit dan wint de wijk ¤ 12.500. Dit geld is bestemd voor een goed doel in de wijk.

U bent van harte uitgenodigd om bij deze uitreiking aanwezig te zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de perstelefoon van de gemeente Leeuwarden: 058 - 233 4002.